Wens naar meer werkgelegenheid concreet

rapportenAllemaal willen we dat er zich in Zutphen meer werkgelegenheid aandient. Maar hoe maak je dat concreet? Meer werkgelegenheid betekent dat de gemeente nieuwe ondernemers moet aantrekken. De Stadspartij diende tijdens de Algemene Beschouwingen een tweetal moties in om het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken. Lees verder