Wat wilt u beschermen als Groen Erfgoed?

Nadat in 2014 de bomenverordening is aangepast waardoor het kappen van bomen makkelijk werd, heeft de Stadspartij samen met GroenLinks en CU verzocht te onderzoeken hoe beeldbepalende bomen toch beschermd kunnen worden. Sinds vorig jaar is het mogelijk om zogenaamde groene monumenten te nomineren als Groen Erfgoed.
Een speciaal hiervoor ingerichte ‘vakgroep Groen Erfgoed Zutphen’ bestaande uit betrokken inwoners en organisaties heeft samen met de gemeente criteria opgesteld voor het aanwijzen van bijzonder groen zoals parken, tuinen en begraafplaatsen. Dit is vastgelegd in de werkwijze Groen Erfgoed en bijhorende criterialijst. Zo bestaan groene monumenten altijd uit meerdere bomen en speelt de directe omgeving als aangelegd groen of gebouwen vaak een rol. De vakgroep zal ook in de toekomst bij de beoordeling van cultuurhistorisch waardevol groen in bestemmingsplannen een rol blijven spelen.
De vakgroep Groen Erfgoed Zutphen is blij met het resultaat. Voorzitter Alize Korf: “Wij vinden dat er verschillende groene gebieden zijn die bescherming verdienen. De eerste stap is gemaakt. In 2016 hebben we een begin gemaakt met het toepassen van criteria en gaan we kijken naar het bestemmingsplan Spittaalstad. We zijn ervan overtuigd dat deze aandacht en bewustwording voor de historische groene delen van de stad al heel veel op kunnen leveren.”
Ook als Stadspartij zijn we erg enthousiast over deze ontwikkeling die past bij een groene en cultuurhistorische gemeente. Maar welke groene monumenten uiteindelijk bescherming krijgen, hangt af van initiatieven in de stad en het werk van de vakgroep. Wij roepen daarom een ieder die een suggestie heeft voor een potentiële benoeming van Groen Erfgoed dan ook op om de betreffende plek met motivatie op te sturen naar info@zutphen.nl