Waarnemend burgemeester Zutphen

Vanaf februari volgend jaar is Loek Hermans de waarnemend burgemeester in Zutphen. De Stadspartij had liever een waarnemend burgemeester zonder een smet op zijn blazoen gezien, daar waar het zijn bestuurlijke verleden bij Meavita -maar zeer zeker ook de publieke opinie betreft.
En alhoewel dhr. Hermans een schat aan bestuurservaring en netwerk meebrengt, vele andere functies in zijn verleden juist ook prima heeft vervuld,  is de keuze voor een uiteindelijke kandidaat geen bevoegdheid van de raad. Deze ligt bij de Commissaris van de Koning, in deze dhr. Clemens Cornielje voor de provincie Gelderland.
In ons huidige systeem wordt een burgemeester niet door de inwoners of een directe vertegenwoordiging/de gemeenteraad gekozen. Wel geeft de gemeenteraad volgend jaar een profiel mee aan de Commissaris van de Koning, met daarin eigenschappen die de nieuwe (vaste) burgemeester moet bezitten. De Stadspartij zal zich inzetten voor de juiste profielschets maar gaat nog een stap verder, wij willen ook dat de inwoners van de gemeente Zutphen hierover mee mogen meedenken en mee kunnen praten.