Voorlopig geen Biomassacentrale in Zutphen!

Vooralsnog staat de bouw van de omstreden Biomassacentrale Zutphen in de ijskast en wat ons betreft blijft dat zo. Na eerdere antwoorden van het Zutphense college op onze schriftelijke vragen, welke helaas weinig soelaas boden, is de Stadspartij zelf maar op onderzoek uit gegaan. Nadat gemeente Zutphen eerder de omgevingsvergunning had verleend, zijn partijen in hoger beroep gegaan met bezwaren tegen de vergunning verlening door de provincie en nu ligt de zaak bij de Raad van State. De Stadspartij, die fel tegen de bouw van dit BMC is, onderhoudt contact met betrokken partijen.
O.a. de mogelijke stikstofuitstoot en het effect op omringende natuur en milieu alsmede Europese jurisprudentie maken dat de Raad van State voorlopig een streep heeft gezet door het verzoek van de ondernemer om snelle afhandeling. Ondertussen zijn zelfs de Haagse partijen in de tweede kamer het er in meerderheid over eens dat er een einde moet komen aan de SDE-subsidie ook wel ‘snipperhout subsidie’ genoemd. Het is frappant dat dit verzoek komt van de PvdA en mede gesteund wordt door GroenLinks en ChristenUnie; partijen die hier namens het Zutphense college juist groot voorstander zijn van dit 56 miljoen kostende prestige project. Ook de Haagse fractie van D66 en SP steunen afschaffing, waar de lokale afdelingen in Zutphen, samen met het college sinds 2014 nog steeds in dit fabel en mogelijk malafide? ondernemer lijken te geloven. Zie ook rapport Groene Rekenkamer en meerderheid tweedekamer wil einde aan subsidie biomassa