Voorjaarsnota overleg 2018

* Een aantrekkelijke binnenkomst bij de Mars over het Twentekanaal met nieuwe bomenlanen, duidelijke bewegwijzering en sanering waar nodig: met de focus op werk dient ons bedrijventerrein verleidelijk te worden voor ondernemers en qua uitstraling aan te sluiten bij onze cleantech- en duurzaamheidsambitie;
* Een rode-loper-beleid voor ondernemers met versnelde vergunningsprocedures, een vast contactpersoon bij de gemeente en uitnodigende regelingen voor startende ondernemers;
* Een goed bereikbare binnenstad door middel van betere busverbindingen, bijvoorbeeld vanuit Leesten, en andere duurzame vervoersmiddelen, plus slimme oplossingen voor parkeren;
* Het verminderen van energieverbruik en gebruik van zonnepanelen meer stimuleren, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft bij onder andere onderwijshuisvesting…

Dit soort ideeën hadden wij graag terug gezien in de Voorjaarsnota in plaats van de nu gebruikte vage termen als ‘maximaal inzetten op vergroten van de sociaal-economische kracht door versnelling en verbinding’. De gespreksnotitie die nu is opgesteld telt slechts een paar pagina’s waarin het college vraagt om bijna 8 miljoen euro voor 2018 beschikbaar te stellen waarbij onbekend is waarvoor. Middels deze motie roepen wij 23 juni het college daarom op plannen te benoemen op basis waarvan wij een zinvol inhoudelijk gesprek met elkaar kunnen voeren. En dan gaan wij bij voorkeur het gesprek aan; niet alleen met de fractievoorzitters en één woordvoerder van het college, maar met de gehele raad, het gehele college én met de samenleving. Over het laatste wordt al jaren gepraat zonder dat dit geleid heeft tot een daadwerkelijke verandering. Om de samenleving volgend jaar in ieder geval wel te betrekken hebben we een tweede motie ingediend. Omdat de meerderheid van de fractievoorzitters heeft laten weten deze niet op 23 juni te willen bespreken, hebben we de motie voor een reguliere vergadering aangemeld waarbij niet zo maar geweigerd kan worden hem op te nemen in de planning.