Voorjaarsnota overleg 2017

Een aantrekkelijke binnenkomst bij de Mars over het Twentekanaal met nieuwe bomenlanen, duidelijke bewegwijzering en sanering waar nodig… Dit idee en vele anderen zouden we terug willen zien in het voorstel van het college die nu slechts enkele pagina’s telt zonder enige inhoud. Reden voor ons om een motie in te dienen. Lees verder…