Verknal ’t niet!

Vuurwerk - poster voor soc media

Het is bijna oudjaarsdag. Middernacht is het moment daar om het nieuwe jaar in te luiden: met een toost, op een feest of thuis voor de tv. Voor veel mensen hoort daar ook vuurwerk bij.
Wij houden het graag gezellig en netjes. Als Stadspartij roepen we daarom iedereen op om bij het afsteken rekening te houden met kwetsbare inwoners, natuur & dieren en naderhand het afval op te ruimen.
Eerder namen we het initiatief met een motie om vuurwerkvrije zones in te stellen. (Voor meer informatie lees het betreffende artikel.) Deze mogelijkheid bestaat maar er wordt geen gebruik van gemaakt in de gemeente Zutphen. Organisaties en instellingen die volgend jaar in aanmerking willen komen voor het instellen van een vuurwerkvrije zone, kunnen zich voor december melden bij de gemeente.
Ook geeft de gemeente aan nauwelijks klachten over vuurwerk te ontvangen, terwijl wij in onze omgeving wél signalen van overlast krijgen. Heb je een klacht? Meldt deze dan bij de gemeente of politie. Ook wij ontvangen graag een reactie zodat we deze kunnen verzamelen en waar nodig actie kunnen ondernemen.