Verandering raads- en forumleden

A.s. maandag, 20 mei, zal Meike Wesselink afscheid nemen als raadslid voor de Stadspartij. Meike heeft zich sinds haar installatie vorig jaar met hart en ziel ingezet voor de Stadspartij en vooral voor Zutphen en Warnsveld. Omdat zij gaat verhuizen naar een plek buiten onze gemeente kan zij niet langer als raadslid aanblijven. Het doet haar pijn dat ze dit mooie werk voor de gemeenschap niet langer kan voortzetten. Wij wensen Meike het allerbeste bij alles wat er verder op haar levenspad komt.
Meike’s plek in de raad zal worden ingenomen door Gerard Pelgrim. Gerard was raads- en auditcommissielid in de vorige raadsperiode. Wij zijn heel blij dat Gerard opnieuw zijn ervaring en expertise wil inzetten en wensen hem heel veel succes bij het raadswerk.
Doordat Gerard Pelgrim raadslid wordt komt zijn forumplek beschikbaar en deze zal ingenomen worden door Mirjam van Ast. Mirjam heeft een grote betrokkenheid bij het sociaal domein en heeft heel veel zin om te helpen de stad waar ze veel van houdt beter en mooier te maken. Wij denken dat Mirjam’s enthousiaste, praktische en hands-on instelling een goede aanvulling is op het team dat voor de Stadspartij het raads- en forumwerk doet.
A.s. maandag, na de raadsvergadering is er gelegenheid om afscheid te nemen van Meike en ons nieuwe raadslid en forumlid] te begroeten en succes te wensen. Bent u geïnteresseerd, kom dan a.s. maandag om 19:30 uur naar de raadsvergadering in de burgerzaal in het oude gemeentehuis.