Uitkering + werken = geen verbetering?

Bijstand - geld inleverenIn een jaar tijd hebben 410 mensen uit de bijstand een parttime baan gehad. Slechts 16 daarvan hebben geprofiteerd van de wettelijke mogelijkheid om een deel van hun inkomsten te behouden. Dit staat in een informatiebrief aan raadsleden die afgelopen vrijdag gepubliceerd is.
Eerder dit jaar stelde de Stadspartij schriftelijke vragen omdat zij vindt dat iedere bijstandsgerechtigde die inkomsten uit werk krijgt daar financieel op vooruit moet gaan.
Het overgrote deel van die vragen was eind juni al beantwoord (zie hier), maar het laatste deel vroeg om nader onderzoek. Op 31 augustus 2016 heeft het dagelijks bestuur van het Plein een besluit genomen over de nog openstaande vraag. Deze luidde: ‘Hoeveel bijstandsgerechtigden van de gemeente Zutphen hebben betaald (parttime) werk? Hoeveel mensen daarvan mogen een deel van hun inkomsten behouden en om welk bedrag gaat het dan?’
Antwoord: ‘Het Plein heeft onderzoek gedaan naar deze vraag en hiervoor één jaarperiode gekozen, namelijk de periode mei 2015 –april 2016. In deze periode hebben 410 bijstandsgerechtigden betaalde parttime werkzaamheden verricht. Hiervan hebben 16 bijstandsgerechtigden gebruik gemaakt van de zogenoemde vrijlatingsregeling. De bedragen variëren en zijn mede afhankelijk van de verworven parttime inkomsten en de voor de betreffende bijstandsgerechtigde toepasselijke rekenregels. Het DB van Het Plein heeft op 31 augustus 2016 de resultaten van dit onderzoek besproken. Aannemelijk is dat een aantal bijstandsgerechtigden ten onrechte niet in aanmerking is gebracht voor de vrijlatingsregeling. Het MT van Het Plein is de opdracht gegeven om bij de te ondernemen acties in het kader van “Het Plein op orde” de dossiers volledig op orde te brengen en waar van toepassing alsnog de vrijlatingsregeling toe te passen. Daarnaast heeft het DB het MT de opdracht gegeven bekend te maken dat uitkeringsgerechtigden zich kunnen melden voor het alsnog toepassen van deze vrijlatingsregeling.’