Uitkering + werken = financiële verbetering!

Bijstand - geld inleverenIedere bijstandsgerechtigde die inkomsten uit werk krijgt, moet daar financieel op vooruit gaan en niet alles hoeven in te leveren. Want voor je eigen geld werken – ook al is dat bedrag gering – stimuleert een actieve bijdrage aan de samenleving, vermindert de afhankelijkheid van de overheid en verhoogt de eigenwaarde.
Vanwege meerdere signalen dat bijstandsgerechtigden alle inkomsten uit betaald werk moeten inleveren heeft de Stadspartij schriftelijke vragen aan het college gesteld. Lees hier hoe die vragen precies luiden.