Trots op wat we bereikt hebben van 2014 tot 2018!

Voldaan kijken we terug op een periode waarin we hard hebben gewerkt èn veel voor elkaar hebben gekregen. In een periode als oppositiepartij zonder wethouder, tijdens bezuinigingen en met een veelheid van partijen, komen we tot een overzicht van wat we bereikt hebben waar we trots op zijn.

Een paar van de hoogtepunten:
* Het blauwboek is een mooi resultaat van coöperatief proces met de samenleving waarin talloze ideeën over het water in Zutphen en Warnsveld zijn gebundeld. Gevolg is onder meer dat onderzocht wordt hoe oude waterlopen in de binnenstad weer watervoerend gemaakt kunnen worden; één van de wensen die we al jaren op ons verlanglijstje hebben staan.
* De voorgenomen kap van zo’n 200 bomen langs de N346 is op initiatief van onze motie en schriftelijke vragen teruggedraaid. Uiteindelijk bleek de kap van nog geen tiende deel echt noodzakelijk.
* We hebben onderwijs beter op de kaart gezet door het creëren van MBO-stageplaatsen op te nemen in het aanbestedingsbeleid en onderwijsinstellingen hebben een prominente plek gekregen aan tafel bij de overheid en ondernemers in o.a. het Aanjaagteam Werkt en FactorWerk.
* Naar aanleiding van onze vragen wordt er nu gebruik gemaakt van de wettelijke ruimte om mensen met een bijstandsinkomen die parttime werken een groter deel van hun salaris te laten behouden. Hierdoor gaan ze er financieel op vooruit en loont werken echt.
* Naar aanleiding van ons voorstel heeft de wethouder toegezegd op korte termijn een stroom- en waterpunt voor evenementen in Warnsveld te realiseren.
* En onlangs nog is onze motie waarin we ons als raad ernstige zorgen maken over het uit te breiden vliegverkeer van en naar Lelystad unaniem aangenomen.

Klik hier voor het totale overzicht.