toelichting raad 16/11 benoeming 5e wethouder

Een jaar geleden hebben we als fractievoorzitters vele uren gesproken na het aftreden van de destijds vijfde wethouder. Een belangrijke, door iedereen gedeelde conclusie daaruit was: we gaan het een volgende keer anders doen. Samen een wethoudersprofiel opstellen en de hele raad, liefst samenleving, laten kennis maken met de kandidaten om zo een goed beeld te krijgen van de geschiktheid alvorens over te gaan tot het wel of niet benoemen tot wethouder.
Helaas zien we deze mooie voornemens nu niet terug. De hoorzitting die BewustZW voorstelde ging ons op dit moment wat ver. Maar wíj zetten ons er samen met andere partijen voor in dat we voor de nieuwe verkiezingen hier wèl nieuwe en goede afspraken over gemaakt hebben.

Naast deze kwaliteitsborging is uitvoerig gesproken over wel of niet een wethouder erbij. Een ruime meerderheid was voor een minderheidscollege. Lijstjes met voordelen werden er gemaakt om toch maar vooral te benadrukken dat de beslissing om het bij vier wethouders te laten de juiste was. Wat tijd met standpunten kan doen, hebben we gemerkt. Enige maanden later en er is ineens een voorstel van de coalitie om toch weer een vijfde wethouder te benoemen.

Ongetwijfeld is hier, met name door de coalitiepartijen, goed over nagedacht. Wij hebben daar wel een paar vragen over.
– De eerste voorwaarde in het zojuist afgeronde formatieproces was het betrekken van het college. Op welke manier is dat gebeurd en zijn zij tevreden met de uitkomst?
– De tweede voorwaarde was dat een vijfde wethouder een duidelijke meerwaarde moest hebben. Wat is de meerwaarde van de huidige (kandidaat)wethouder?
– Tijdens het informatieproces heeft het merendeel van de partijen aangegeven de voorkeur te hebben voor een externe kandidaat. Er wordt vanavond een interne kandidaat voorgedragen. Waarom is er geen rekening gehouden met de voorkeur van een meerderheid van de raad?
– BurgerBelang heeft aangegeven uitdrukkelijk accenten te willen aanbrengen. Om welke accenten gaat het?
– Twee weken geleden hebben we door technische ingrepen de begroting van 2016 sluitend gekregen. De meerjarenbegroting is nog een opgave. Hoe verklaart u naar de samenleving dat er op vrijwel alle gemeentelijke uitgaven bezuinigd wordt, maar dat de bezuiniging voor wethouders zelf niet doorgaat?
– De ambtelijke druk is al hoog, door een vijfde wethouder gaat deze nog meer toenemen zoals ook vermeld staat in het rapport Sterk bestuur. Kunnen wij op korte termijn nog een aanvraag voor extra fte verwachten voor ambtelijke ondersteuning of is het de bedoeling dat de huidige werknemers nog een stapje harder gaan lopen?