Toekomst WSW

De Stadspartij staat volledig achter het voorstel om de ontwikkeling van de sociale werkvoorziening in het teken laten staan van het directer voeren van regie en zoveel mogelijk samenhang met de participatiewet, WMO & onderwijs. Iedereen doet naar vermogen mee in de Zutphense samenleving. Zeker ook geldt dit voor beschut werk, meedoenplekken en (arbeidsmatige) dagbesteding. Hierin steunen wij de ingezette lijn dit dichtbij, onder de mensen te organiseren: in de wijk, zo veel mogelijk geïntegreerd en waar nodig in een extra veilige omgeving. Het behouden van een soortgelijke voorziening als de huidige WSW-plekken aan de Handelskade past daarbij en het idee dit te combineren met startende ondernemingen waarbij de uitwisseling een voordeel oplevert voor beide partijen zorgt voor meer aansluiting bij het bedrijfsleven.
Als Stadspartij juichen we het creëren van economische waarde bij bovengenoemde plekken toe. Daarnaast willen we het belang benadrukken van maatschappelijke meerwaarde. Door de huidige ontwikkelingen ontstaan er kansen om deze groep mensen op het gebied van bijvoorbeeld sociale activiteiten en lokale voorzieningen, maar ook cultuur, toerisme en onderhoud van de openbare ruimte meer te laten betekenen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een bijdrage aan één van de vele culturele instellingen die deze gemeente kent of het in kaart brengen en beter beleefbaar maken van de historie in stad en dorp. Dit levert dan wellicht in makkelijk meetbare financiële cijfers minder op, maar vergroot wel de aantrekkelijkheid van Zutphen en Warnsveld voor zowel inwoners als bezoekers.
Het ‘hoe’ dit te organiseren volgt volgens ons de ‘wat’ we willen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolg en gaan graag meer de diepte in om samen de toekomst van de WSW te bepalen.
Tot slot nog een verzoek: In het forum ontstond een discussie over de volgordelijkheid van te bespreken stukken. D66 en de VVD pleitten voor het eerst bespreken van een visie voor de WSW en participatiewet. Alleen waren dit de partijen die eerder diezelfde avond aandrongen op een andere prioritering waardoor het bespreken van deze visie juist opgeschoven is. Ook was het zoeken voor de diverse fracties hoe te komen tot aanbevelingen op basis van de weinige beschikbare informatie. Pas helemaal aan het einde van het forum gaf wethouder de Jonge aan dat er al scenario’s voor de toekomst van de WSW bestaan. Deze informatie delen had gemaakt dat we tijdens de bespreking van dit onderwerp veel meer de diepte in hadden kunnen gaan.
We weten allemaal dat dit dossier van transformatie in het sociaal domein met organisaties als het Plein en Delta die verandering behoeven complex is en onze aandacht vraagt. Mijn verzoek aan ons allen is dan ook om dit niet niet nog ingewikkelder te maken en meer vertragen dan nodig is.