Stadspartij Zutphen-Warnsveld gaat met duurzaamheid onderhandelingen in

Stadspartij Zutphen – Warnsveld dankt haar kiezers voor het getoonde vertrouwen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dank voor uw stem! De partij heeft zich de afgelopen vier jaar sterk ingezet om duurzaamheid prominenter op de agenda te zetten en die koers blijft de partij onverminderd inzetten. Als ‘groenste’ van Zutphen feliciteert de Stadspartij GroenLinks en PvdA met hun verkiezingsoverwinning. Van harte!
Duurzaamheid en klimaatverandering stonden nog nooit zo hoog op de agenda als nu. Onze kersverse fractievoorzitter Hans Boersbroek is daar zeer content mee en is blij dat die thema’s voor GroenLinks dan ook leidend zijn bij de coalitievorming en denkt met de partij een serieuze gesprekspartner te zijn voor coalitie-onderhandelingen.
De burgerbegroting en het betrekken van inwoners van Zutphen bij de besluitvorming is wat Stadspartij betreft tevens een belangrijk thema dat op korte termijn concreter uitgewerkt dient te worden. Ook moeten er snel oplossingen komen voor de problemen binnen het sociaal domein en moet gezocht worden naar meer verbinding binnen en buiten Zutphen als het gaat om kunst en cultuur. Deze thema’s hebben de komende vier jaar prioriteit binnen de fractie.
Hans Boersbroek en Meike Wesselink worden donderdag 29 maart geïnstalleerd als raadslid en kijken uit naar een fijne en constructieve samenwerking in de raad.