Stadspartij zet opnieuw groene stappen

BallonnenOok in economisch mindere tijden blijft één van de speerpunten van de Stadspartij: een groene, duurzame samenleving.  Opnieuw zijn er een paar stappen gezet in die richting; twee moties die de Stadspartij samen met GroenLinks en het CDA heeft ingediend, zijn aangenomen. Één van de moties gaat over het actief tegengaan van het oplaten van ballonnen tijdens feestelijkheden, de tweede motie vraagt om een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan raadsvoorstellen en collegebesluiten. Lees verder