Stadspartij wil geen vliegtuigen boven Zutphen

De voorgenomen heropening van Lelystad Airport in april 2019 heeft voor Zutphen ernstige gevolgen. Toeristische vluchten van en naar Lelystad moeten dan over Oost-Nederland vliegen. Het gaat om 10.000 vliegbewegingen per jaar tot 2023 met daarna een toename tot 45.000 vluchten tot 2043. Om daarbij de vliegroutes rond Schiphol te ontzien, moeten de vliegtuigen op beperkte hoogte tussen 1800 en 2700 meter boven Zutphen langs razen. Niet alleen betekent dit een enorme geluidsoverlast, ook de effecten op het milieu zijn aanzienlijk. CO2-uitstoot neemt toe en metaaldeeltjes en fijnstof kunnen op zo’n beperkte hoogte niet fatsoenlijk vervliegen en dwarrelen neer in de gemeente. Onderzoek naar de milieu-effecten zijn verkeerd uitgevoerd en de geluidshinder zal groter uitvallen dan aanvankelijk is berekend.
Stadspartij Zutphen-Warnsveld diende tijdens de raadsvergadering van 18 december j.l. een motie in waarin ze deze zorg uitdroeg. De motie werd mede-ondertekend door Lijst van Vliet en Bewust ZW en werd door de gehele raad gesteund en is dus raadsbreed aangenomen.

Pas in 2023 wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld, waarna mogelijk vliegtuigen op grotere hoogte komen te vliegen. In de motie verzoekt Stadspartij om niet eerder over te gaan tot het openen van Lelystad Airport tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Ook laat ze weten dat het doel van het klimaatakkoord met de toename van toeristische vluchten wordt ondermijnd en beleid juist zou moeten worden toegespitst op afname van het aantal vluchten in plaats van toename.
Omdat de raad tot nu toe niet voldoende op de hoogte is gesteld van de ontwikkelingen, wil Stadspartij dat het college de raad beter informeert. De motie is doorgestuurd naar Provincie Gelderland en alle gemeentes in de Veluwe en de Achterhoek en is inmiddels ook terechtgekomen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De Tweede Kamer heeft inmiddels het eerste debat gevoerd over de voorgenomen opening van Lelystad Airport. Vrijwel alle oppositiepartijen willen de opening van het vliegveld uitstellen tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld. De coalitie is daar geen voorstander van en blijft zich richten op april 2019. Wel heeft de coalitie uitgesproken dat het besluitvormingsproces transparanter moet verlopen en dat de milieu-effectenonderzoeken opnieuw worden uitgevoerd. Of de voorgenomen opening dan nog haalbaar is, is nog maar de vraag.