Schriftelijke vragen n.a.v. situatie Altelier3D voormalig Kaardebol

atelier3d

Het einde is gekomen voor Atelier3D, een Zutphense coöperatie van tientallen organisaties, zoals bedrijven en scholen die bezig zijn met duurzaamheid. De leden trekken zelf de stekker eruit. Vanwege de financiële malaise werd eind december al door Atelier3D besloten om het huurcontract voor het complex De Kas, voorheen bekend als duurzaamheidscentrum De Kaardebol op te zeggen. De sleutel van het terrein is toen ook bij de gemeente Zutphen, eigenaar van het complex, ingeleverd.
Afgelopen maandag werd in het forum ‘Situatie Atelier3D en De Kaardebol’ toegelicht, wat de aanleiding was van het inleveren van de sleutel van De Kaardebol in december jl. door Atelier3D -en verdere ontwikkelingen. In het te korte tijdsbestek werd helder dat er nog veel onduidelijkheden waren. Reden voor de Stadspartij hieromtrent de volgende schriftelijke vragen in te dienen bij het college, zie onder.
schriftelijke vragen Atelier 3D