Schriftelijke vragen Biomassa centrale Zutphen

bmc

Op 3 november 2014 is door het college een omgevingsvergunning verstrekt aan de biomassacentrale Zutphen (BMC) zonder dat het getoetst is aan een bestemmingsplan omdat deze er niet is.
De raad heeft zich er dus ook niet over kunnen uitspreken. En alhoewel wij als Stadspartij een groot voorstander zijn van duurzaamheid, zijn wij om diverse redenen geen voorstander van een dergelijke bio massa centrale. Tijdens een forum op 15 december 2014 is deze kwestie besproken en zijn de vele bezwaren van betrokkenen aan de orde geweest, net als de twijfels over de juistheid van het verstrekken van de vergunning. Vanuit de gemeente werd vanaf het begin en tot kort nog aangegeven dat er juist gehandeld werd en kwamen er alleen maar positieve geluiden over de vestiging van de BMC.
Op 17 december 2015 heeft de rechtbank echter geoordeeld dat de gemeente niet bevoegd was een ontheffing voor een 30 meter hoog gebouw te verlenen aangezien er geen geldend bestemmingsplan voor het gebied bestaat.
Reden voor de Stadspartij om hier aanvullende schriftelijke vragen te stellen aan het college, welke u hieronder aantreft.
schriftelijke vragen BMC