rivier in de stad

rivier-in-de-stad

Sinds de discussie over ‘De IJsselsprong’,  plannen over grootschalige woningbouw rondom de Hoven binnen ons prachtige rivieren gebied,  heeft de Stadspartij zich destijds daartoe als enige politieke partij tegen uitgesproken en verzet geboden. Het was een succes voor ons Stadspartij en wat o.a. maakte dat onze partij na de voorlaatste GR verkiezingen met veel support, als grootste lokale partij zitting mocht  nemen in het college,  periode 2010-2014. Onder bezielende leiding van onze voormalig wethouder Hans la Rose, is het plan IJsselsprong in de vorige periode, in samenspraak met partijen en met name ook provincie, omgevormd tot het huidige project ‘Rivier in de Stad’,  waarvan de eerste contouren  (herinrichting Groenmarkt) -en nu de verdere grote uitwerking dan ook daadwerkelijk zichtbaar. Wij zijn dan ook best wel trots op al het voorwerk, maar met name ook het eindresultaat van waar dit plan toe zou moeten leiden.

Tijdens het laatste forum en de presentatie hebben wij vragen gesteld in het kader van de lokale werkgelegenheid welke dit project biedt, maar ook de betrokkenheid van Zutphense ondernemers hierbij. Het was goed om te vernemen dat ook diverse Zutphense bedrijven in dit proces naar ontwikkeling en uitvoering betrokken zijn, maar middels deze alsnog een oproep aan hen, lokale bedrijven om aan de bel te trekken, immers het aanbestedingsproces is in voorbereiding. Ook voor wat betreft inzet van lokale arbeidskrachten, die nu wellicht werkloos thuis op de bank zitten, hebben wij bij de wethouder nogmaals het belang van SROI (social return on investment) in het kader van de diverse aanbestedingen aangaande dit project benadrukt. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten aangaande de deelname van de lokale werkzoekenden binnen dit grote project, samenwerking met bijvoorbeeld het Plein en zullen op een later moment daarop terug komen met vragen inzake het behaalde resultaat.