Richting een aardgasloos Zutphen

Eind segasloos-wonenptember/ begin november bespraken we in de gemeenteraad de stand van zaken met betrekking tot onze ambitie energieneutraal te worden. Er zijn de afgelopen jaren heel wat acties ondernomen en er staan nog nieuwe plannen op stapel. Maar om ons doel in 2050 geheel overgeschakeld te zijn op duurzame energiebronnen te behalen vraagt de komende jaren flink meer inzet. Onze moties met suggesties voor Energieneutraal bouwen en het toevoegen van een Duurzaamheidsparagraaf worden vooralsnog helaas door het college on hold gezet. Gelukkig is er ook goed nieuws: wethouder Pennings liet gisteren weten zich te gaan inspannen om woningbouw zonder gasaansluiting mogelijk te maken!