Protest reclame belasting, schriftelijke vragen aan het college

Diverse Zutphenreclamebelastingse (kleine) ondernemers, ZZP’ers  hangen op bedrijfspanden posters op met de tekst: ‘Dit is géén reclame’. Ze protesteren daarmee tegen de in hun ogen te hoge reclamebelasting. Ondernemers op bedrijventerreinen moeten, als ze een pand bestieren met een waarde van vijf ton of minder, per jaar 875 euro reclamebelasting betalen indien reclame uitingen op of aan het pand, maar vaak gaat het om zgn bedrijfsverzamel gebouwen. De Stadspartij is al sinds begin dit jaar met diverse ondernemers hierover in gesprek en wij delen hun punt van zorg. Op 19 augustus j.l. hebben wij het college middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd, wij vinden het o.a. belangrijk dat de gemeente Zutphen de dialoog aangaat met deze, veelal kleine en startende ondernemingen, maar die van groot belang zijn gezien de toch al zorgwekkende economische ontwikkelingen waar Zutphen mee te kampen heeft.  A.s. maandag 26 september wordt er een speciaal forum aan dit onderwerp besteedt n.a.v. een later ingediende motie door SP en CDA, wij zijn dan ook blij dat ook deze partijen onze zorgen en die van de ondernemers met ons delen.