Project rivier in de stad Zutphen

rivier-in-de-stad

Tijdens de discussie over ‘De IJsselsprong’, plannen over grootschalige woningbouw rondom de Hoven binnen ons prachtige rivieren gebied, heeft de Stadspartij zich destijds als enige politieke partij tegen uitgesproken en verzet geboden. Het was een succes en maakte o.a. dat onze partij na de voorlaatste verkiezingen met veel support, als grootste lokale partij zitting mocht nemen in het college, periode 2010-2014. Onder de bezielende leiding van onze voormalig wethouder Hans la Rose, is het plan IJsselsprong in de vorige periode, in samenspraak met partijen en met name ook provincie, omgevormd tot het huidige project ‘Rivier in de Stad’,  waarvan de eerste contouren (herinrichting Groenmarkt) al daadwerkelijk zichtbaar zijn. Wij zijn dan ook best wel trots op al het voorwerk, maar met name ook het eindresultaat waar dit plan toe moet leiden.

Tijdens het laatste forum en de presentatie hebben wij vragen gesteld in het kader van de lokale werkgelegenheid welke dit project biedt, maar ook de betrokkenheid van Zutphense ondernemers hierbij. Het was goed om te vernemen dat ook diverse Zutphense bedrijven in dit proces naar ontwikkeling en uitvoering betrokken zijn, maar middels deze alsnog een oproep aan hen – lokale bedrijven – om aan de bel te trekken. Immers het aanbestedingsproces is in voorbereiding. Ook voor wat betreft inzet van lokale arbeidskrachten, die nu wellicht werkloos thuis op de bank zitten, hebben wij bij de wethouder nogmaals het belang van SROI (social return on investment) benadrukt, hetgeen onderdeel is van de aanbesteding. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten aangaande de deelname van lokale werkzoekenden binnen dit grote project, in samenwerking met bijvoorbeeld het Plein.