Proeflokalen als inspirerend voorbeeld

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De Stadspartij vergadert geregeld op bijzondere, inspirerende locaties. Onlangs waren de leden welkom bij Proeflokalen aan het Vispoortplein waar gezamenlijk gebrainstormd werd over een nieuw uit te zetten koers voor de partij. De locatie had werkelijk een inspirerende  uitwerking op de aanwezigen, want er kwamen mooie, concrete, actuele ideeën aan de oppervlakte, waarover binnenkort meer. De Stadspartij draagt het nieuwe initiatief Proeflokalen een warm hart toe.

In het voormalige ROC-gebouw hebben meer dan dertig creatieve en/of maatschappelijke initiatieven een onderkomen gevonden. Coaches, therapeuten, kunstenaars, tuinontwerpers, ambachtslieden, muzikanten, maar ook de instantie Buddy to Buddy en het Centrum voor Jonge Ondernemers zijn er gevestigd. De bedoeling is dat alle deelnemers niet alleen zichzelf, ook elkaar inspireren. Dat ze gezamenlijk antwoorden zoeken op maatschappelijke vraagstukken die er in Zutphen spelen. Proeflokalen is een plan aan het ontwikkelen om daar op in te kunnen springen.

Coördinator van Proeflokalen Michel de Bakker gelooft dat burgers zelf prima in staat zijn om zinvolle, maatschappelijke initiatieven op te starten. Samen met Stadsonderneming Zutphen heeft De Bakker namens Proeflokalen een schriftelijke oproep gedaan aan het college en de raad. De ondertekenaars vragen om meer aandacht voor lokale initiatieven.

De Stadspartij heeft de afgelopen jaren een drietal moties mede ingediend om burgerinitiatieven ruimte te geven en het college werd gevraagd onder andere een voorstel te ontwerpen om deze initiatieven snel te kunnen faciliteren.  Burgerinitiatieven worden regelmatig gesteund, soms ook financieel, maar structureel heeft het fenomeen burgerinitiatief nog geen plek gekregen op de agenda. De oproep om de moties een vervolg te geven, ondersteunt de Stadspartij dan ook van harte.