Privacyverklaring

Privacybeleid Stadspartij Zutphen Warnsveld (SpZW)

De SpZW streeft er naar om, o.a. in navolging van de (Uitvoeringswet) AVG, zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is het bestuur van de SpZW (zie voor contactgegevens de pagina ‘contact’ op www.stadspartijzutphen.nl). Als de SpZW door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt wordt u daarover -indien redelijkerwijs mogelijk- geïnformeerd en -indien nodig geacht- geconsulteerd. De door u verstrekte persoonsgegevens (naam, voornaam/voorletters, adres, e-mailadres, telefoonnummer) kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en over de gang van zaken bij de SpZW. IP adressen die gebruikt worden om de website van SpZW te benaderen worden opgeslagen via de ‘host’ van de website en kunnen worden gebruikt om gebruik van de SpZW website te analyseren en/of te verbeteren. Geregistreerde gegevens worden niet zonder uw toestemming door SpZW inzichtelijk gemaakt of overgedragen aan derden, behalve als zij hier wettelijk toe verplicht wordt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een kieslijst. De SpZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen (tenzij anders met u overeengekomen) en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Disclaimer Stadspartij Zutphen Warnsveld

Boven- en onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan deze website, het gebruik van deze website en op alle informatie, waaronder gegevens en privacybeleid, die op of via deze website wordt aangeboden. Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid – o.a. ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie – is gemaakt, garandeert SpZW niet dat deze informatie vrij is van onvolkomenheden of fouten. Bovendien kan SpZW de informatie op de website, inclusief deze disclaimer en privacy beleid, zonder aankondiging veranderen. SpZW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van aangeboden informatie en/of technische storingen. Het auteursrecht op deze website berust bij SpZW. Deze website bevat onderdelen die vallen onder ‘copyrights’, portretrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Vermenigvuldiging van deze website of onderdelen daarvan, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de SpZW.

SpZW stelt het op prijs dat u suggesties voor verbeteringen aan website, inclusief privacybeleid en disclaimer, stuurt naar info@stadspartijzutphen.nl.