Partijprogramma

2018 – 2022
Onze speerpunten voor deze periode zijn:
1) Circulaire economie als motor voor werkgelegenheid
2) Energietransitie versnellen
3) Een groene omgeving voor onze gezondheid en toekomst
4) Aandacht voor cultuur en historie in Zutphen en Warnsveld
5) Veerkrachtige samenleving met meer ruimte voor inwoners
6) Mobiliteit: schoon, veilig, duurzaam & flexibel
7) Stadspartij: voor stad, dorp en buitengebied!

Lees hier voor de verdere uitwerking van onze speerpunten…


2014 – 2018

In aanloop naar de laatste verkiezingen 2014 is er met zorg een nieuw programma geschreven, hetgeen tevens ook als ‘handvest’ en leidraad dient in relatie tot onze huidige inzet als partij binnen de Zutphense raad de komende periode, waarin wij constructief oppositie zullen blijven voeren. Er ligt wat ons betreft op hoofdlijnen een prima college akkoord, echter hetgeen op basis van de dagelijkse actualiteit en telkens nieuwe ontwikkelingen,  voortdurend door onze fractie getoetst wordt op onze partijstandpunten inzake alle te nemen besluiten, hetzij steun aan het college of middels het indienen van moties, schriftelijke vragen -en of het zoeken door samenwerking met andere partijen, onze programma punten continu onder de aandacht te blijven brengen.

Lees hier verder voor het complete programma…