Zo denken wij over windmolens

windmolensVeel mensen zijn uitgesproken voor of tegen. Voor omdat windmolens op dit moment veruit de meeste energie op grote schaal leveren in verhouding tot de andere technieken van duurzame energieopwekking en omdat we alle kansen moeten benutten willen we komen tot energieneutraliteit. Tegen omdat ze erg beeldbepalend zijn en direct aanwonenden diverse vormen van overlast ervaren. Vanuit de uitgangspunten dat wij gaan voor een energieneutrale gemeente èn rekening houden met het landschap en omwonenden, zullen we instemmen met het plan van coöperatie IJsselwind meer windmolens rondom het Twentekanaal te plaatsen mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Lees verder…

Nieuwe burgemeester gezocht!

Nieuwe burgemeester gezochtNa een speciale raadsvergadering in bijzijn van de Commissaris van de Koning heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In de binnenkort te publiceren vacature staat onder meer dat Zutphen op zoek is naar een daadkrachtige burgemeester met sterke sociaal-communicatieve vaardigheden die verbindingen legt en dingen voor elkaar krijgt. Zij speelt door haar ervaring in het openbaar bestuur en bij voorkeur ook in het bedrijfsleven een belangrijke rol in het vraagstuk rondom werkgelegenheid, weet de gemeente Zutphen sterk te profileren en haar belang te vertegenwoordigen.
P.s. Het gebruik van het woord ‘zij’ en ‘haar’ in de tekst verwijst niet naar de voorkeur voor een vrouw, maar naar het buiten de gebaande paden durven denken en de eigenzinnigheid die past bij Zutphen (en de Stadspartij!).

Duurzaamheid onderdeel van elk voorstel

DuurzaamheidsparagraafDe Stadspartij is mede-indiener van de motie ‘Duurzaamheidsparagraaf‘ omdat we graag willen dat het net zo vanzelfsprekend is stil te staan bij duurzaamheid als bij financiën of communicatie. Daarom vragen we bij alle raads- en collegevoorstellen, zoals voor het ontwikkelen van nieuw beleid, te vermelden welk effect het voorstel heeft op duurzaamheid in de meest brede zin van het woord; de groene leefomgeving, milieu, energieneutraliteit en sociale duurzaamheid.

Uitkering + werken = financiële verbetering!

Bijstand - geld inleverenIedere bijstandsgerechtigde die inkomsten uit werk krijgt, moet daar financieel op vooruit gaan en niet alles hoeven in te leveren. Want voor je eigen geld werken – ook al is dat bedrag gering – stimuleert een actieve bijdrage aan de samenleving, vermindert de afhankelijkheid van de overheid en verhoogt de eigenwaarde.
Vanwege meerdere signalen dat bijstandsgerechtigden alle inkomsten uit betaald werk moeten inleveren heeft de Stadspartij schriftelijke vragen aan het college gesteld. Lees hier hoe die vragen precies luiden.

Zutphen E-Parking – een unieke kans!

auto laadpaalHet klinkt allemaal nog wat futuristisch, maar elektrisch autorijden raakt steeds meer in zwang en wint razendsnel aan populariteit. Zo brengt o.a. autofabrikant Tesla een nieuw model op de markt, hetgeen qua aanschafprijs nu dichtbij een gemiddelde middenklasser auto op benzine komt, met dat verschil dat er geen 50 euro brandstof in de tank gaat, maar 5 euro stroom om alsnog +300 kilometer mee te kunnen rijden, plus alle fiscale voordelen van dien.
In Noorwegen is het bouwen van snel laadstations langs de snelwegen al langer gaande, in Nederland duurt dat zoals gebruikelijk (we lopen behoorlijk achter op de rest) wat langer. Maar, ook de Nederlandse regering begint ervan overtuigd te raken dat elektrisch rijden binnen nu en 15 jaar de nieuwe norm gaat worden. Wat heeft dit van doen met Zutphen? lees verder...

 

Motie aangenomen: Energie neutraal bouwen ‘nul op de meter’

Uitsluitend nog energie neutraal bouwen zou wat ons betreft de nieuwe norm moeten worden voor alle nieuw te bouwen projecten in Zutphen en daar waar sprake is van renovatie. Samen met initiatiefnemer D66 hebben we de motie ‘nul op de meter’ verder uitgewerkt en mede ingediend met o.a. Christenunie en CDA. Tijdens de laatste vergadering is de motie door een meerderheid ondersteund en aangenomen. klik hier voor de motie

Motie aangenomen: Maatwerk voor vluchtelingen

Mede ingediend door de Stadspartij, is de motie “maatwerk voor vluchtelingen” op 11 april j.l. door de raad aangenomen.
Vele van de Syrische vluchtelingen zijn middelbaar tot hoog opgeleid, een deel van hen zal met gezin ook in onze stad komen wonen. Hun toekomstige kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn echter door regelgeving noodgedwongen beperkt, waar juist zij waarde toe zouden kunnen voegen. Wij vinden het belangrijk dat met name ook getalenteerde goed opgeleide vluchtelingen, de juiste ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk in onze stad en regio aan de slag kunnen gaan. Hiervoor is omscholing- met tijdelijk uitstel van sollicitatieplicht – niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. De Stadspartij is samen met PVDA, CDA en ChristenUnie mede indiener van deze door D66 geïnitieerde motie. motie maatwerk vluchtelingen

Zutphen Stadspromotie nu eindelijk toch echt van start?

stadspromotieHet heeft enige tijd geduurd, er is tussentijds behoorlijk wat spreekwoordelijk water door de IJssel gevloeid, teneinde dan uiteindelijk toch een helder antwoord te krijgen van de verantwoordelijk wethouder dhr. Bosch en de nieuwe stichting Stadspromotie,  op de wat ons betreft toch wel eenvoudige vragen: “wat gaan we doen, wie gaat dat doen, hoe gaan we dat doen, wat gaat dit kosten en levert dat op”? Deze verhelderende vragen lagen er al sinds najaar 2015, maar het duurde helaas (eerder fora voorafgaande)  tot laatste raadavond 14 maart, om hier uiteindelijk helderheid over te krijgen. En dat is wat ons betreft toch wel echt een gemiste kans voor de organisatie – maar ook de wethouder, waar een goed -en duidelijk helder verhaal, op basis van de uiteindelijke subsidie toekenning  in feite eind 2015 al afgerond had kunnen zijn. Deze nieuwe club alvast eerder van start had kunnen gaan. Maar goed, nu dus met vertraging maar dat lag wat ons betreft niet aan de raad die nog vele vragen hadden,  welke wat ons betreft eerder pro-actief beantwoord hadden kunnen worden. lees hier verder

 

Experimenteren met de bijstand in Zutphen? Graag, maar dan wel voor iedereen en nu meteen!

bijstandAfgelopen maandag hebben wij,  Stadspartij (alsmede D66 om eigen redenen) geen steun verleend ter support van een (door meerderheid gedragen) motie van Groen Links Zutphen. Een motie welke oproept een proef te starten / mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar meer flexibiliteit/regelgeving in de bijstand. Kosten 150.000 euro voor de gemeente Zutphen! Niet dat wij tegen onderzoek zijn overigens. Maar, de Stadspartij is tegen dit onderzoek om de simpele reden dat er slechts uitgegaan wordt van 50 deelnemers over een periode van maar liefst twee jaar, waar het aantal bijstandsgerechtigden in Zutphen momenteel 1500 bedraagt.  Dit betekent dat een grote groep (1450) twee jaar lang wordt buitengesloten, waar de nood tot meer flexibiliteit qua regelgeving nu echt urgent is en top prioriteit zou moeten zijn voor gemeente Zutphen en Het Plein. lees hier verder

 

 

Situatie gevaarlijke kruising aangepast

kruising

Het was ons al langere tijd een zgn doorn in het oog, de gevaarlijke kruising Graaf Ottosingel, Spittaalstraat, Tadamastraat en Gerard Doustraat. Dat fietsers bij groen licht tegenwoordig kruislings moeten oversteken, daar zijn wij in Zutphen inmiddels wel aan gewend, maar automobilisten ook gelijk met overstekende voetgangers? Een uiterst gevaarlijke situatie -en reden voor de Stadspartij om hier onlangs tijdens de raadsvergadering vragen over te stellen aan de wethouder, in deze Mevrouw Coby Pennings,  die de zaak ter harte heeft genomen met volgende resultaat. http://www.destentor.nl/regio/zutphen/onveilige-situatie-voetgangers-leidt-tot-aanpassing-kruispunt-zutphen-1.5729173

Motie: maatwerk voor vluchtelingen, nieuw talent voor Nederland

Vele van de Syrische vluchtelingen zijn middelbaar tot hoog opgeleid, een deel van van hen zal (ook met gezin) in onze stad komen wonen. Hun toekomstige kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn echter door regelgeving noodgedwongen beperkt, waar juist zij waarde toe zouden kunnen voegen. Wij vinden het belangrijk dat met name ook getalenteerde goed opgeleide vluchtelingen, de juiste ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk in onze stad en regio aan de slag kunnen gaan. Hiervoor is omscholing – met uitstel van sollicitatieplicht – niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. De Stadspartij is samen met PVDA, CDA en ChristenUnie mede indiener van deze door D66 geïnitieerde motie. motie maatwerk vluchtelingen

Schriftelijke vragen Biomassa centrale Zutphen

bmc

Op 3 november 2014 is door het college een omgevingsvergunning verstrekt aan de biomassacentrale Zutphen (BMC) zonder dat het getoetst is aan een bestemmingsplan omdat deze er niet is.
De raad heeft zich er dus ook niet over kunnen uitspreken. En alhoewel wij als Stadspartij een groot voorstander zijn van duurzaamheid, zijn wij om diverse redenen geen voorstander van een dergelijke bio massa centrale. Tijdens een forum op 15 december 2014 is deze kwestie besproken en zijn de vele bezwaren van betrokkenen aan de orde geweest, net als de twijfels over de juistheid van het verstrekken van de vergunning. Vanuit de gemeente werd vanaf het begin en tot kort nog aangegeven dat er juist gehandeld werd en kwamen er alleen maar positieve geluiden over de vestiging van de BMC.
Op 17 december 2015 heeft de rechtbank echter geoordeeld dat de gemeente niet bevoegd was een ontheffing voor een 30 meter hoog gebouw te verlenen aangezien er geen geldend bestemmingsplan voor het gebied bestaat.
Reden voor de Stadspartij om hier aanvullende schriftelijke vragen te stellen aan het college, welke u hieronder aantreft.
schriftelijke vragen BMC

Schriftelijke vragen n.a.v. situatie Altelier3D voormalig Kaardebol

atelier3d

Het einde is gekomen voor Atelier3D, een Zutphense coöperatie van tientallen organisaties, zoals bedrijven en scholen die bezig zijn met duurzaamheid. De leden trekken zelf de stekker eruit. Vanwege de financiële malaise werd eind december al door Atelier3D besloten om het huurcontract voor het complex De Kas, voorheen bekend als duurzaamheidscentrum De Kaardebol op te zeggen. De sleutel van het terrein is toen ook bij de gemeente Zutphen, eigenaar van het complex, ingeleverd.
Afgelopen maandag werd in het forum ‘Situatie Atelier3D en De Kaardebol’ toegelicht, wat de aanleiding was van het inleveren van de sleutel van De Kaardebol in december jl. door Atelier3D -en verdere ontwikkelingen. In het te korte tijdsbestek werd helder dat er nog veel onduidelijkheden waren. Reden voor de Stadspartij hieromtrent de volgende schriftelijke vragen in te dienen bij het college, zie onder.
schriftelijke vragen Atelier 3D

Verknal ’t niet!

Vuurwerk - poster voor soc media

Het is bijna oudjaarsdag. Middernacht is het moment daar om het nieuwe jaar in te luiden: met een toost, op een feest of thuis voor de tv. Voor veel mensen hoort daar ook vuurwerk bij.
Wij houden het graag gezellig en netjes. Als Stadspartij roepen we daarom iedereen op om bij het afsteken rekening te houden met kwetsbare inwoners, natuur & dieren en naderhand het afval op te ruimen.
Eerder namen we het initiatief met een motie om vuurwerkvrije zones in te stellen. (Voor meer informatie lees het betreffende artikel.) Deze mogelijkheid bestaat maar er wordt geen gebruik van gemaakt in de gemeente Zutphen. Organisaties en instellingen die volgend jaar in aanmerking willen komen voor het instellen van een vuurwerkvrije zone, kunnen zich voor december melden bij de gemeente.
Ook geeft de gemeente aan nauwelijks klachten over vuurwerk te ontvangen, terwijl wij in onze omgeving wél signalen van overlast krijgen. Heb je een klacht? Meldt deze dan bij de gemeente of politie. Ook wij ontvangen graag een reactie zodat we deze kunnen verzamelen en waar nodig actie kunnen ondernemen.

Waarnemend burgemeester Zutphen

Vanaf februari volgend jaar is Loek Hermans de waarnemend burgemeester in Zutphen. De Stadspartij had liever een waarnemend burgemeester zonder een smet op zijn blazoen gezien, daar waar het zijn bestuurlijke verleden bij Meavita -maar zeer zeker ook de publieke opinie betreft.
En alhoewel dhr. Hermans een schat aan bestuurservaring en netwerk meebrengt, vele andere functies in zijn verleden juist ook prima heeft vervuld,  is de keuze voor een uiteindelijke kandidaat geen bevoegdheid van de raad. Deze ligt bij de Commissaris van de Koning, in deze dhr. Clemens Cornielje voor de provincie Gelderland.
In ons huidige systeem wordt een burgemeester niet door de inwoners of een directe vertegenwoordiging/de gemeenteraad gekozen. Wel geeft de gemeenteraad volgend jaar een profiel mee aan de Commissaris van de Koning, met daarin eigenschappen die de nieuwe (vaste) burgemeester moet bezitten. De Stadspartij zal zich inzetten voor de juiste profielschets maar gaat nog een stap verder, wij willen ook dat de inwoners van de gemeente Zutphen hierover mee mogen meedenken en mee kunnen praten.

Helaas, geen vuurwerkvrije zones in Zutphen en Warnsveld…

vuurwerk

44 Nederlandse gemeenten doen al mee, maar de Zutphense raad ziet deelname vooralsnog niet zitten.
De gemeente zal geen vuurwerkvrije zones aanwijzen voor oudjaarsdag. De Stadspartij had eerder een motie ingediend om vuurwerkvrije zones te creëren rondom verblijfplaatsen voor kwetsbare groepen (zoals meervoudig complex gehandicapten, kwetsbare ouderen, maar ook dieren). Ook werd in de motie een ‘opruimplicht’ van het vuurwerk genoemd. Hoe nu verder is de vraag? Ook al lijkt de oplossing ver weg, het begin (de discussie) is er en dient te worden voortgezet. lees hier verder

Zutphen promotie?

Zutphen op de kaart. Ondertussen vele jaren -en tal van eerdere initiatieven verder, een nieuwe poging. Inmiddels bijna een jaar geleden zijn wij – ondanks al onze vragen die op dat moment niet door college noch door de stichting beantwoord konden worden – akkoord gegaan met het feit dat onze stad gedegen promotie nodig heeft. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze mooie stad op de kaart wordt gezet, liever gisteren nog dan vandaag. Daar is veel geld voor vrij gemaakt, zowel vanuit de gemeente alsmede door ondernemers fors toe bijgedragen. Ondertussen zijn we een jaar verder en is er dan eindelijk dat plan. Het plan, wat wij voorafgaande investeren in een promotie stichting graag eerst hadden gezien, maar op dat moment niet mogelijk bleek te zijn. Maandag a.s. gaan wij daar – ter beeldvorming zoals dat heet – inhoudelijke vragen over stellen. Maar, wellicht en minstens net zo belangrijk: Wat vindt uzelf eigenlijk van het plan en de Zutphen marketing acties zover? Laat het ons weten, via onze website in een reactie op dit bericht. Hierbij de link naar desbetreffende pagina en het forum, waartoe overigens iedereen van harte welkom om bij te wonen. http://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/presentatie-marketingplan-stichting-zutphen-promotie

reactie Stadspartij 5e wethouder Zutphen

Op vrijwel alle gemeentelijke kosten wordt bezuinigd, behalve op het aantal wethouders.  16 november j.l vond de benoeming en installatie plaats van een 5e wethouder. De Stadspartij is altijd al van mening geweest, zeker gezien  de bezuinigingen, dat uitbreiding met een extra wethouder niet van deze tijd is. Lees hier de reactie van onze fractie voorzitter Dorien Bogerd in haar toelichting tijdens de laatste raadsvergadering.

 

Timmeren aan een nieuwe website

De Stadspartij is weer on-line met een nieuwe website. We zijn een tijdje uit de lucht geweest zoals dat heet op internet, overigens niet vrijwillig. Ondertussen – naast het bedrijven van lokale politiek – veel geleerd over hackers, virussen in je content management systeem, hosting bedrijven die beloven maar niet doen. Enfin,  onze nieuwe website is weer in de virtuele lucht!  Nog lang niet waar wij zijn willen (er is nog veel werk te doen) maar dat volgt uiteraard! Onze website zal dan ook nog de nodige veranderingen ondergaan -kortom nog heel veel informatie toe te voegen door ons. Maar, we zijn in ieder geval blij weer online te zijn wat website betreft. Meer actuele informatie volgt. Ondertussen kunt u ons ook zoals vanouds volgen op sociale media zoals Facebook

Een vriendelijke groet van,

Bestuur en fractie Stadspartij Zutphen-Warnsveld

groepsfoto_piano_lr