Helaas, geen vuurwerkvrije zones in Zutphen en Warnsveld…

vuurwerk

44 Nederlandse gemeenten doen al mee, maar de Zutphense raad ziet deelname vooralsnog niet zitten.
De gemeente zal geen vuurwerkvrije zones aanwijzen voor oudjaarsdag. De Stadspartij had eerder een motie ingediend om vuurwerkvrije zones te creëren rondom verblijfplaatsen voor kwetsbare groepen (zoals meervoudig complex gehandicapten, kwetsbare ouderen, maar ook dieren). Ook werd in de motie een ‘opruimplicht’ van het vuurwerk genoemd. Hoe nu verder is de vraag? Ook al lijkt de oplossing ver weg, het begin (de discussie) is er en dient te worden voortgezet. lees hier verder

Zutphen promotie?

Zutphen op de kaart. Ondertussen vele jaren -en tal van eerdere initiatieven verder, een nieuwe poging. Inmiddels bijna een jaar geleden zijn wij – ondanks al onze vragen die op dat moment niet door college noch door de stichting beantwoord konden worden – akkoord gegaan met het feit dat onze stad gedegen promotie nodig heeft. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze mooie stad op de kaart wordt gezet, liever gisteren nog dan vandaag. Daar is veel geld voor vrij gemaakt, zowel vanuit de gemeente alsmede door ondernemers fors toe bijgedragen. Ondertussen zijn we een jaar verder en is er dan eindelijk dat plan. Het plan, wat wij voorafgaande investeren in een promotie stichting graag eerst hadden gezien, maar op dat moment niet mogelijk bleek te zijn. Maandag a.s. gaan wij daar – ter beeldvorming zoals dat heet – inhoudelijke vragen over stellen. Maar, wellicht en minstens net zo belangrijk: Wat vindt uzelf eigenlijk van het plan en de Zutphen marketing acties zover? Laat het ons weten, via onze website in een reactie op dit bericht. Hierbij de link naar desbetreffende pagina en het forum, waartoe overigens iedereen van harte welkom om bij te wonen. http://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/presentatie-marketingplan-stichting-zutphen-promotie

reactie Stadspartij 5e wethouder Zutphen

Op vrijwel alle gemeentelijke kosten wordt bezuinigd, behalve op het aantal wethouders.  16 november j.l vond de benoeming en installatie plaats van een 5e wethouder. De Stadspartij is altijd al van mening geweest, zeker gezien  de bezuinigingen, dat uitbreiding met een extra wethouder niet van deze tijd is. Lees hier de reactie van onze fractie voorzitter Dorien Bogerd in haar toelichting tijdens de laatste raadsvergadering.

 

Timmeren aan een nieuwe website

De Stadspartij is weer on-line met een nieuwe website. We zijn een tijdje uit de lucht geweest zoals dat heet op internet, overigens niet vrijwillig. Ondertussen – naast het bedrijven van lokale politiek – veel geleerd over hackers, virussen in je content management systeem, hosting bedrijven die beloven maar niet doen. Enfin,  onze nieuwe website is weer in de virtuele lucht!  Nog lang niet waar wij zijn willen (er is nog veel werk te doen) maar dat volgt uiteraard! Onze website zal dan ook nog de nodige veranderingen ondergaan -kortom nog heel veel informatie toe te voegen door ons. Maar, we zijn in ieder geval blij weer online te zijn wat website betreft. Meer actuele informatie volgt. Ondertussen kunt u ons ook zoals vanouds volgen op sociale media zoals Facebook

Een vriendelijke groet van,

Bestuur en fractie Stadspartij Zutphen-Warnsveld

groepsfoto_piano_lr