Een nieuwe visie op de Participatiewet

Zestigplussers vrijstellen van de sollicitatieplicht en meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dat zouden wij graag terugzien bij de uitwerking van de nieuwe visie voor de participatiewet. Te veel inwoners met een uitkering ervaren geen stimulans vanuit het Plein, maar juist een belemmering door de regeldruk van verplichte sollicitaties op niet bestaande of niet passende functies. Volledige werkgelegenheid, ofwel iedereen een betaalde baan, is een utopie. Lees verder…

Vragen over opvolging cultuurnota 2016

Na bijna een half jaar is er nog geen nieuwe stichting die cultuur en erfgoed in de gemeente Zutphen meer op de kaart zou moeten zetten en doen verhalen de ronde dat al gesubsidieerde instanties aanspraak maken op de incidentele cultuursubsidie. Dit is voor de Stadspartij aanleiding om het college schriftelijke vragen te stellen. Lees verder…

Blauwboek met 86 ideeën nu definitief

De fracties van Stadspartij, GroenLinks en PvdA willen graag dat de rivieren, laken, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener, mooier en functioneler worden. Samen met inwoners en organisaties zijn maar liefst 86 ideeën en voorstellen verzameld in het Blauwboek. Het zijn voorstellen over het beheer, de inrichting, de beleving en het opwekken van energie. Lees verder…

Mogelijke erfgoedwaarde Mars huisjes bevestigd!

Waar het college en meerdere Zutphense partijen, met uitzondering van Stadspartij, SP en Bewust ZW, niets zien in de cultuur historische waarde van het tuindorp straatje op de Mars, liet niemand minder dan Peter Nijhof – industrieel erfgoed deskundige – deze week weten dat er wel degelijk sprake is van een unieke situatie. lees hier verder…

Masterplan Onderwijshuisvesting verdient aanscherping

Veel lof voor de totstandkoming van het masterplan onderwijshuisvesting tijdens de bespreking gisteravond, maar harde afspraken maken over het delen van huisvesting door meerdere scholen, energieneutraal bouwen of behoud van het cultuurhistorische aanzicht van een te renoveren/slopen schoolgebouw wilde de wethouder en een groot deel van de raad niet.
Met als doel een divers, toekomstbestendig en innovatief onderwijsaanbod is er ruim een jaar overlegd Lees verder…

Wat wilt u beschermen als Groen Erfgoed?

Nadat in 2014 de bomenverordening is aangepast waardoor het kappen van bomen makkelijk werd, heeft de Stadspartij samen met GroenLinks en CU verzocht te onderzoeken hoe beeldbepalende bomen toch beschermd kunnen worden. Sinds vorig jaar is het mogelijk om zogenaamde groene monumenten te nomineren als Groen Erfgoed. Lees verder…

Jaarmagazine Pioneren over Emerpark

Het jaarmagazine Pionieren over groene burgerinitiatieven is uit met op de voorkant een foto van de boomplantdag in het Emerpark. Het idee voor dit ecologische stadspark is jaren geleden door de Stadspartij geopperd en nu uitgegroeid tot een levendig burgerinitiatief. Op de foto onze oud-wethouder Hans la Rose en Dolf Logemann, voorzitter van het Emerpark. Het volledige artikel is hier te lezen.

Biomassa, geen oplossing maar ontbossing!

Daarom roepen wij Stadspartij Zutphen-Warnsveld iedereen op voor een NEE tegen het geplande BMC! Afgelopen week hebben wij voor de tweede maal schriftelijke vragen ingediend. De Stadspartij, lijkt vooralsnog de enige Zutphense partij in de raad die tegenstander is, waar alle andere partijen klaarblijkelijk de oren laten hangen naar het geschetste sprookje genaamd ‘biomassa centrale Zutphen’. Wij hebben meer dan grote vraagtekens t.a.v deze BMC. De geplande koers zoals deze door het Zutphense college van B&W is ingezet en gevoerd, inclusief rechtszaken om deze ‘luchtballon firma’ van mogelijk malafide investeerder zonder geld binnen onze gemeente te faciliteren, getuigt van een groot gebrek aan inzicht, realiteitszin, zeker nu blijkt dat geplande ondernemer, mogelijk niet eens ten goede trouw blijkt om afspraken met Zutphen na te komen. Hierbij onze schriftelijke vragen aan het college. schriftelijke vragen BMC2

Toekomst WSW

Iedereen doet naar vermogen mee in de Zutphense samenleving. Zeker ook geldt dit voor beschut werk, meedoenplekken en (arbeidsmatige) dagbesteding. Hierin steunen wij de ingezette lijn dit dichtbij te organiseren: in de wijk, zo veel mogelijk geïntegreerd en waar nodig in een extra veilige omgeving. We juichen het creëren van economische waarde bij bovengenoemde plekken toe. Ook willen we het belang benadrukken van maatschappelijke meerwaarde. Lees verder…

De boer op met de Stadspartij

Het is voorjaar, de lente lonkt dus hoogste tijd om met onze fractie naar buiten te gaan. Even weg uit de vergaderkamer in het stadhuis, even weg uit die stad om poolshoogte te nemen hoe de zaken ervoor staan in ons prachtig mooie groene buiten gebied, Leesten en Warken. Hoogste tijd dus voor een bezoek aan de boerderij! De geur van de stal, de koeien, de heerlijke koffie en boerencake, met dank aan lokale melkveehouder en duurzame boer Kapper Lammers en melkveehouder + lokaal LTO voorzitter Herman Maalderink en mede dank aan Diana Willemsen voor het organiseren van de bijeenkomst. Lees hieronder ons verslag van een prachtige lentedag in het buitengebied van Zutphen. http://www.stadspartijzutphen.nl/de-boer-op-met-de-stadspartij/

Stadspartij mini ‘drone’ documentaire woningen de Mars

Onlangs hebben we via ons eigen Youtube kanaal onze mini documentaire over de woningen de Mars gepubliceerd. Het zijn prachtige beelden geworden, gefilmd boven, in en om het kleine complex met laatste huisjes. De drone beelden zijn overigens met toestemming van de laatste bewoners, het Dagelijks Bestaan gemaakt. Het korte filmpje geeft een mooi overzichtsbeeld en mochten de huisjes gesloopt worden, dan zijn er altijd deze beelden nog. https://www.youtube.com/watch?v=u7YId53StrM

Nieuw: de Stadspartij ‘fractiefoon’

Heeft u vragen, tips of opmerkingen aan onze fractie? Dan kunt u vanaf vandaag terecht op ons nieuwe fractie telefoonnummer:  06-19801242. Bijvoorbeeld als u in wilt bellen tijdens onze twee wekelijkse vergaderavonden op maandag, dan zit de fractie voor u klaar tussen 19.30 tot 21.30 uur. U kunt uiteraard ook op een ander moment bellen met onze fractie of een sms bericht sturen. Stuurt u toch liever een e-mail, dan kan dat uiteraard ook aan: fractiestpzw@gmail.com

Uitstel motie behoud laatste Mars woningen

We hebben de motie voor het behoud van de laatste Mars huisjes (het laatste straatje aan de historische haven) nog even uitgesteld voor behandeling in de raad. Ook al dringt de tijd i.v.m. sloopplannen, naarmate wij dieper in de materie duiken komen er steeds meer nieuwe feiten boven water, waaronder ook onafhankelijke rapporten die bevestigen dat het laatste straatje wel degelijk historische waarde heeft. Zo ook spraken wij met een vertegenwoordiger van bouwbedrijf Heijmans, welke voor 2027 nog geen paal in de grond gaat slaan op desbetreffende Mars huisjes terrein. Lees verder…

Jongerenonderscheiding Zutphen, jaarlijks een feit!

Geen uitreiking jongeren/meander onderscheiding Zutphen 2016? Wij waren, samen met de fractie GroenLinks, dan ook hoogst verbaasd dat er tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie, geen jongeren onderscheiding kon worden uitgedeeld. Heeft Zutphen dan geen jongeren die er toe doen? Natuurlijk heeft Zutphen die wel, maar dan moet je ze wel opzoeken, namens de gemeente een inspanning leveren. Er zijn jongeren zat die er toen doen en zich inzetten! Lees verder…

Stadspartij strijdt voor behoud laatste woningen de Mars

De huisjes staan er nog, maar niet meer voor lang. Wat betreft de gemeente Zutphen en woonbedrijf Ieder1 gaat zo spoedig mogelijk de sloopkogel in het laatste stukje van wat ooit een bijzondere woonwijk was in Zutphen. De huidige tijdelijke bewoners van Het Dagelijks Bestaan zijn ondertussen gesommeerd te vertrekken, ook al hebben zij nog geen nieuwe locatie kunnen vinden. De Stadspartij vindt het eeuwig zonde. Lees verder…

Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

Handelsverdragen worden in eerste instantie tussen landen gesloten om de handel te vergemakkelijken. Hier hebben wij niets op tegen. De zorgen die wij via de motie Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA willen overbrengen hebben met name betrekking op twee nadelige effecten die de verdragen kunnen hebben: het verlagen van de standaarden voor onder andere dieren, werknemers en onze gezondheid en op het invoeren van een investeringsgeschillensysteem naast onze huidige rechtspraak. Lees verder…

De Kaardebol verdient een duurzame toekomst

de-kaardebolDe Stadspartij heeft de motie ‘Een duurzame toekomst voor De Kaardebol’ ingediend omdat we ons zorgen maken over de huidige invulling van het terrein. De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen elkaar snel opgevolgd. Eind oktober heeft Driekant Buiten het contract als hoofdhuurder opgezegd en de gemeente is nu in gesprek met de andere huurders. Het voorstel van de wethouder is een aantal scenario’s te ontwikkelen en deze aan de raad voor te leggen. Verder lezen…

Project rivier in de stad Zutphen

rivier-in-de-stad

Tijdens de discussie over ‘De IJsselsprong’, plannen over grootschalige woningbouw rondom de Hoven binnen ons prachtige rivieren gebied, heeft de Stadspartij zich destijds als enige politieke partij tegen uitgesproken en verzet geboden. Het was een succes en maakte o.a. dat onze partij na de voorlaatste verkiezingen met veel support als grootste lokale partij zitting mocht nemen in het college, periode 2010-2014. Onder bezielende leiding van onze voormalig wethouder Hans la Rose, is het plan IJsselsprong in de vorige periode, omgevormd tot het huidige project ‘Rivier in de Stad’. Lees verder…