Op weg naar een veiliger binnenstad, camera’s of niet?

Het was vanavond een redelijk goed bezochte bijeenkomst, de forum special in de Burgerzaal over veiligheid -en veilig uitgaan in Zutphen.

Volgens voorlichter Anton Jansen van het Regionaal Platform Veilig Ondernemen is er geen toename van het geweld in Zutphen en lopen we vergeleken met Doetinchem en Winterswijk ‘in de pas’. “Als we de incidenten van de afgelopen jaren met elkaar vergelijken, is Zutphen niet onveiliger geworden. Echter, omdat het veel in de (sociale) media terug komt, wordt het gevoel van onveiligheid wel aangewakkerd.”

lees hier verder voor het volledige verslag en ons standpunt

Warnsveld krijgt eigen krachtstroomvoorziening voor evenementen

Met de komst van een eigen stroomvoorziening wordt het voor de organisatoren van o.a. de Koningsdag en de Dorpsfeesten een stuk gemakkelijker, goedkoper en vooral ook schoner om een evenement te organiseren. De Oranje vereniging kampt al jaren met een stroomprobleem omdat er geen openbare voorziening voor is. Stroom ‘lenen’ bij de buren t/m het plaatsen van dure vervuilende dieselaggregaten was de enige oplossing. ‘Waarom is er in Zutphen wel van alles op dit gebied mogelijk maar in Warnsveld niet?’ lees verder…

Meebouwen aan Zutphen/Warnsveld? Doen!

De Stadspartij zoekt betrokken mensen die willen meebouwen aan een aantrekkelijk Zutphen en Warnsveld.
De Stadspartij wil graag meer mensen betrekken bij het behoud van een groene en sociale leefomgeving, aandacht voor cultuur en historie en werken aan een duurzame toekomst.
Ligt je hart bij deze onderwerpen, dan zijn we op zoek naar jou! Lees verder…

 

Stadspartij wil samenleving betrekken bij Voorjaarsgesprek 2018

Afgelopen raadsperiode is op diverse informele en formele momenten door meerdere partijen aangegeven dat zij meer in contact wil staan met de samenleving. Het Voorjaarsgesprek leent zich daar goed voor, maar helaas komt deze wens om de samenleving meer te betrekken bij de raad onvoldoende of zelfs niet uit de verf. Lees verder…

Stroom en water voor evenementen Warnsveld

Al jaren kijken ze met een schuin oog naar wat er allemaal wel mogelijk is in de Zutphense binnenstad maar niet in het oude Dorp. Ook hier organiseren ze graag evenementen, sterker nog sinds de Oranje Vereniging Warnsveld nieuw leven in is geblazen, is er naast de bestaande evenementen nu ook weer een heus dorpsfeest. Een grote wens van de organisatoren in Warnsveld is…  Lees verder… 

Voorlopig geen Biomassacentrale Zutphen!

Vooralsnog staat de bouw van de omstreden Biomassacentrale in de ijskast en wat ons betreft blijft dat zo. Na eerdere antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen, welke helaas weinig soelaas boden, zijn wij zelf maar op onderzoek uit gegaan. O.a. het effect op omringende natuur en milieu maken dat de Raad van State voorlopig een streep heeft gezet door het verzoek van de ondernemer om snelle afhandeling. Ondertussen zijn zelfs de Haagse partijen… Lees verder…

Voorjaarsnota overleg 2017

Een aantrekkelijke binnenkomst bij de Mars over het Twentekanaal met nieuwe bomenlanen, duidelijke bewegwijzering en sanering waar nodig… Dit idee en vele anderen zouden we terug willen zien in het voorstel van het college die nu slechts enkele pagina’s telt zonder enige inhoud. Reden voor ons om een motie in te dienen. Lees verder…

Een nieuwe visie op de Participatiewet

Zestigplussers vrijstellen van de sollicitatieplicht en meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dat zouden wij graag terugzien bij de uitwerking van de nieuwe visie voor de participatiewet. Te veel inwoners met een uitkering ervaren geen stimulans vanuit het Plein, maar juist een belemmering door de regeldruk van verplichte sollicitaties op niet bestaande of niet passende functies. Volledige werkgelegenheid, ofwel iedereen een betaalde baan, is een utopie. Lees verder…

Vragen over opvolging cultuurnota 2016

Na bijna een half jaar is er nog geen nieuwe stichting die cultuur en erfgoed in de gemeente Zutphen meer op de kaart zou moeten zetten en doen verhalen de ronde dat al gesubsidieerde instanties aanspraak maken op de incidentele cultuursubsidie. Dit is voor de Stadspartij aanleiding om het college schriftelijke vragen te stellen. Lees verder…

Blauwboek met 86 ideeën nu definitief

De fracties van Stadspartij, GroenLinks en PvdA willen graag dat de rivieren, laken, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener, mooier en functioneler worden. Samen met inwoners en organisaties zijn maar liefst 86 ideeën en voorstellen verzameld in het Blauwboek. Het zijn voorstellen over het beheer, de inrichting, de beleving en het opwekken van energie. Lees verder…

Mogelijke erfgoedwaarde Mars huisjes bevestigd!

Waar het college en meerdere Zutphense partijen, met uitzondering van Stadspartij, SP en Bewust ZW, niets zien in de cultuur historische waarde van het tuindorp straatje op de Mars, liet niemand minder dan Peter Nijhof – industrieel erfgoed deskundige – deze week weten dat er wel degelijk sprake is van een unieke situatie. lees hier verder…

Masterplan Onderwijshuisvesting verdient aanscherping

Veel lof voor de totstandkoming van het masterplan onderwijshuisvesting tijdens de bespreking gisteravond, maar harde afspraken maken over het delen van huisvesting door meerdere scholen, energieneutraal bouwen of behoud van het cultuurhistorische aanzicht van een te renoveren/slopen schoolgebouw wilde de wethouder en een groot deel van de raad niet.
Met als doel een divers, toekomstbestendig en innovatief onderwijsaanbod is er ruim een jaar overlegd Lees verder…

Wat wilt u beschermen als Groen Erfgoed?

Nadat in 2014 de bomenverordening is aangepast waardoor het kappen van bomen makkelijk werd, heeft de Stadspartij samen met GroenLinks en CU verzocht te onderzoeken hoe beeldbepalende bomen toch beschermd kunnen worden. Sinds vorig jaar is het mogelijk om zogenaamde groene monumenten te nomineren als Groen Erfgoed. Lees verder…

Jaarmagazine Pioneren over Emerpark

Het jaarmagazine Pionieren over groene burgerinitiatieven is uit met op de voorkant een foto van de boomplantdag in het Emerpark. Het idee voor dit ecologische stadspark is jaren geleden door de Stadspartij geopperd en nu uitgegroeid tot een levendig burgerinitiatief. Op de foto onze oud-wethouder Hans la Rose en Dolf Logemann, voorzitter van het Emerpark. Het volledige artikel is hier te lezen.

Biomassa, geen oplossing maar ontbossing!

Daarom roepen wij Stadspartij Zutphen-Warnsveld iedereen op voor een NEE tegen het geplande BMC! Afgelopen week hebben wij voor de tweede maal schriftelijke vragen ingediend. De Stadspartij, lijkt vooralsnog de enige Zutphense partij in de raad die tegenstander is, waar alle andere partijen klaarblijkelijk de oren laten hangen naar het geschetste sprookje genaamd ‘biomassa centrale Zutphen’. Wij hebben meer dan grote vraagtekens t.a.v deze BMC. De geplande koers zoals deze door het Zutphense college van B&W is ingezet en gevoerd, inclusief rechtszaken om deze ‘luchtballon firma’ van mogelijk malafide investeerder zonder geld binnen onze gemeente te faciliteren, getuigt van een groot gebrek aan inzicht, realiteitszin, zeker nu blijkt dat geplande ondernemer, mogelijk niet eens ten goede trouw blijkt om afspraken met Zutphen na te komen. Hierbij onze schriftelijke vragen aan het college. schriftelijke vragen BMC2

Toekomst WSW

Iedereen doet naar vermogen mee in de Zutphense samenleving. Zeker ook geldt dit voor beschut werk, meedoenplekken en (arbeidsmatige) dagbesteding. Hierin steunen wij de ingezette lijn dit dichtbij te organiseren: in de wijk, zo veel mogelijk geïntegreerd en waar nodig in een extra veilige omgeving. We juichen het creëren van economische waarde bij bovengenoemde plekken toe. Ook willen we het belang benadrukken van maatschappelijke meerwaarde. Lees verder…

De boer op met de Stadspartij

Het is voorjaar, de lente lonkt dus hoogste tijd om met onze fractie naar buiten te gaan. Even weg uit de vergaderkamer in het stadhuis, even weg uit die stad om poolshoogte te nemen hoe de zaken ervoor staan in ons prachtig mooie groene buiten gebied, Leesten en Warken. Hoogste tijd dus voor een bezoek aan de boerderij! De geur van de stal, de koeien, de heerlijke koffie en boerencake, met dank aan lokale melkveehouder en duurzame boer Kapper Lammers en melkveehouder + lokaal LTO voorzitter Herman Maalderink en mede dank aan Diana Willemsen voor het organiseren van de bijeenkomst. Lees hieronder ons verslag van een prachtige lentedag in het buitengebied van Zutphen. http://www.stadspartijzutphen.nl/de-boer-op-met-de-stadspartij/

Stadspartij mini ‘drone’ documentaire woningen de Mars

Onlangs hebben we via ons eigen Youtube kanaal onze mini documentaire over de woningen de Mars gepubliceerd. Het zijn prachtige beelden geworden, gefilmd boven, in en om het kleine complex met laatste huisjes. De drone beelden zijn overigens met toestemming van de laatste bewoners, het Dagelijks Bestaan gemaakt. Het korte filmpje geeft een mooi overzichtsbeeld en mochten de huisjes gesloopt worden, dan zijn er altijd deze beelden nog. https://www.youtube.com/watch?v=u7YId53StrM

Nieuw: de Stadspartij ‘fractiefoon’

Heeft u vragen, tips of opmerkingen aan onze fractie? Dan kunt u vanaf vandaag terecht op ons nieuwe fractie telefoonnummer:  06-19801242. Bijvoorbeeld als u in wilt bellen tijdens onze twee wekelijkse vergaderavonden op maandag, dan zit de fractie voor u klaar tussen 19.30 tot 21.30 uur. U kunt uiteraard ook op een ander moment bellen met onze fractie of een sms bericht sturen. Stuurt u toch liever een e-mail, dan kan dat uiteraard ook aan: fractiestpzw@gmail.com