Op weg naar een veiliger binnenstad, camera’s of niet?

Het was vanavond een redelijk goed bezochte bijeenkomst, de forum special in de Burgerzaal over veiligheid -en veilig uitgaan in Zutphen.

Volgens voorlichter Anton Jansen van het Regionaal Platform Veilig Ondernemen is er geen toename van het geweld in Zutphen en lopen we vergeleken met Doetinchem en Winterswijk ‘in de pas’. “Als we de incidenten van de afgelopen jaren met elkaar vergelijken, is Zutphen niet onveiliger geworden. Echter, omdat het veel in de (social) media terug komt, wordt het gevoel van onveiligheid wel aangewakkerd.”

Maar liefst 640 incidenten in 2016 (geregistreerde meldingen over de weekenden) dat zijn wat de Stadspartij betreft geen cijfers om luchtige vergelijkingen mee te maken, dit is een serieus probleem!

Alvorens te komen tot een antwoord of camera toezicht nodig is, was de insteek van de Stadspartij om eerst meer informatie te verkrijgen over het volledig stukgelopen veilig-uit convenant wat in 2010 werd gesloten tussen gemeente, politie, horeca en betrokken instellingen. Volgens de woordvoerder kon het veilig uit project van 2010 wel wat ‘opgeschud worden’, milde woorden terwijl de bittere werkelijkheid is dat dit convenant qua gestructureerd overleg, al sinds jaar en dag niet meer wordt nagestreefd.

De Stadspartij wil dat de gemeente, politie,  (nacht)horeca ondernemers en betrokken instellingen, ten eerste de volgende stappen dit najaar nog gaan ondernemen:

  1. Maandelijkse terugkeer van het veilig uit overleg, waarbij onderling volledige informatie wordt uitgewisseld over de probleem bezoekers. De gemeente dient dit overleg te initiëren en aan te sturen, geen vrijblijvendheid meer voor partijen om wel of niet aan te schuiven dus een nieuw convenant.
  2. Gemeente Zutphen de verantwoording (weer) op zich neemt harder op te treden middels het uitvaardigen van een collectief horeca en of gebiedsverbod aan hen die zich volgens uitkomsten van het reguliere overleg misdragen. De politie kan nu te weinig doen, behalve oppas spelen en waarschuwen.
  3. Gemeente, horeca en politie gaan samen nieuwe huisregels opstellen,  waarin helder naar buiten gecommuniceerd wordt, wat wij als gastvrije stad wel en niet tolereren en welke sancties van toepassing zijn bij het overtreden van de huisregels.
  4. Opzetten van een nieuwe veilig-uit media campagne, gebruikmakend van sociale media en andere middelen, bijeenkomsten, teneinde de huisregels duidelijk bij publiek (jong en ouder) kenbaar te maken.

Is er dan nog camera toezicht nodig?

Deze vraag hebben wij vanavond in iets andere stelling bij de politie neergelegd; “maakt het uw werk in het nachtelijk uitgaansleven van Zutphen makkelijker en doelmatiger?’ Het antwoord daarop was tweeledig. Ja als het gaat om preventief toezicht. Vanuit de centrale in Zwolle kunnen politiemensen dan ‘live’ meekijken met de bewegingen op straat en bepaalde hotspots in de gaten houden tijdens de uitgaansnacht. Als nadeel werd genoemd dat er dan 1 FTE minder op de been is op straat, want die moet de camera’s monitoren. Ook vergt het communiceren met de controle unit extra invoer werk en protocollen die nageleefd moeten worden. Maar over het algemeen zijn de praktijk ervaringen in Apeldoorn en Zwolle positief te noemen.