Ontwikkeling bedrijventerrein de Mars 2.0

Ontwikkeling industrieterrein de Mars en hoe verder? Vanavond waren vanuit onze fractie Dorien Bogerd en Hans Boersbroek aanwezig bij de forum bijeenkomst over de Mars. Deze bijeenkomst werd op een bijzondere locatie gehouden, in het pand van Duco Avis veilingen (een nieuwe ondernemer op de Mars). Al vaker heeft de Stadspartij de wens geopperd tot meer verbinding tussen raad en ondernemers. Vanavond was een goede eerste start.

De ondernemers die al in eerdere sessies met elkaar bijeen zijn geweest, deelden vanavond in verschillende thema sessies hun bevindingen met ons. Interessant voor de Stadspartij om te inventariseren was,  in hoeverre sluit onze toekomst visie voor de Mars aan bij de bevindingen vanuit het veld? En welke behoeftes zijn er vanuit de ondernemers en wat verwachten zij van de gemeente en de raad?

Geen biomassa vergasser maar groene stroom:

Een van onze speerpunten is dat wij liever alleen zonnepanelen op Fort de Pol zien en juist niet in combinatie met een biomassa centrale om zgn ‘groen’ gas te leveren. De Stadspartij is vooralsnog nog steeds de enige partij in de raad, die tegen de komst van de Biomassa centrale is. Een interessante uitkomst van vanavond was o.a. dat juist de behoefte aan lokaal opgewekte groene stroom,  in combinatie met een krachtiger stroomnetwerk en opslag genoemd werd. Ook de komst van de nieuwe windmolens en zonnepanelen werden als positieve ontwikkeling genoemd.

Waar het gaat om het produceren van warmte (bijvoorbeeld via gasverwarming) liggen er juist voldoende mogelijkheden restwarmte  ‘van elkaar’ af te nemen. Een gigantisch overschot aan restwarmte wordt nu al, of in de lucht of in het water gepompt zijnde afval. Lokaal opgewekt ‘gesubsidieerd bio gas’ nog eens in het netwerk pompen is wat ons betreft dan ook niet van duurzame toegevoegde waarde. Juist de cradle to cradle methode, warmte uitwisseling  binnen een gesloten circuit is wat wenselijk en noodzakelijk is om aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen.  Bovendien, in diezelfde omgeving gaat de gemeente al experimenteren met het afkoppelen van gas bij woningen. Wij zullen er binnenkort dan ook weer bij het college en raad op aandringen, waar- en indien juridisch mogelijk, af te zien van de biomassa centrale.

Groene infrastructuur:

Naast de ondernemers behoefte voor verbeterde elektra en een ICT infrastructuur (glasvezel) viel ook ons plan voor een groen infrastructuur in goede aarde, alhoewel dat idee bij sommigen nog wel even moet landen. Tijdens het eerdere voorjaarsnota gesprek hebben wij daar in de raad al een voorschot op genomen, want bij de nieuwe entree vanaf de nieuwe rondweg, ontbreekt het volledig aan een aansprekende groene ontvangst. Willen wij als stad het industrieterrein wat zich profileert met schone technologie, ook beter kunnen vermarkten dan dient juist de groen infrastructuur op orde te zijn. Niet alleen bij de entree, maar ook verder. Een Pollaan kan wat ons betreft geen laan genoemd worden indien er geen bomen staan. Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeente maar ook voor de vastgoed eigenaren. De Stadspartij wil o.a. dat er een stimuleringsfonds komt voor aanplant van bomen en groen en komt daartoe binnenkort met een uitgebreider voorstel richting de raad.

Nieuwe werkgelegenheid:

Al eerder in 2016 diende de Stadspartij een motie in waarin het college o.a. werd opgeroepen om een externe partij (op commissie basis) acquisitie te gaan laten plegen, teneinde nieuwe ondernemers naar ons industrie terrein te trekken. Dit voorstel werd in meerderheid afgeschoten door het college en de raad, maar niets bleek vanavond minder waar. Juist de wens om acquisitie te laten plegen kwam vanuit de ondernemers en marketeers naar voren vanavond. Met de middelen die bij Zutphen Promotie momenteel in de maak zijn (goede promo film en ondersteunend materiaal) kan er juist nu werk van acquisitie gemaakt gaan worden. Binnenkort kan het college van B&W daaromtrent dan ook schriftelijke vragen van ons verwachten.

Meer contact tussen raad en ondernemers:

De Stadspartij heeft dit onderwerp al eerder dit jaar meegegeven aan het college en griffie. Een jaarlijkse forum bijeenkomst tussen ondernemers en de gemeenteraad is een must, willen we met elkaar economisch gezien goed kunnen sturen richting toekomst. Wij zijn blij dat dit verzoek is gehonoreerd, want we ontvingen eerder deze week verzoek van de griffie om hier verder over te spreken met elkaar.

Kortom, zit er toekomst in de Mars? Ons antwoord is ja. Het spreekwoordelijke glas is niet half leeg maar half vol. Er vinden pracht ontwikkelingen plaats op het gebied van recycling en cradle tot cradle economie, zoals de directeur van Daly Plastics ons vanavond kon uitleggen. Veel ondernemers zijn positief gestemd om vanuit Zutphen als thuisbasis te ondernemen. Bovendien er vestigen zich ook weer nieuwe ondernemers waarmee de vroegere trend (vertrek van bedrijven) lijkt te zijn gekeerd.