De Stadspartij

Over ons

groepsfoto_piano_lr

Bestuur en fractie van de Stadspartij 

De Stadspartij is opgericht naar aanleiding van de destijds te grote uitbreidingsplannen van de gemeente Zutphen in ons mooie groene buitengebied. Al meer dan 28 jaar zetten wij ons als lokale partij in voor natuur, historie, toekomst en cultuur. De Stadspartij staat voor een aantrekkelijke groene duurzame leefomgeving, een samenleving waarbinnen het prettig is te wonen, te ondernemen, rust te zoeken of jezelf te ontwikkelen, waar het goed toeven is en beleving centraal staat.

Wij zijn niet gebonden aan de opvattingen en belangen van een landelijke politieke partij en lopen niet aan de leiband van een landelijk hoofdbestuur. Hierdoor kunnen wij actief een eigen, onafhankelijke koers volgen. Wij kiezen voor een aantrekkelijke duurzame groene leef gemeente. Bij alle te nemen raadsbesluiten vragen wij ons als eerste af, in hoeverre deze zich daartoe verhouden en een verbetering voor stad en dorp betekenen, ten aanzien van de aantrekkelijkheid om er te wonen, te werken, te ondernemen of te recreëren. Wij streven naar verbinding en luisteren naar de inbreng van onze leden, bewoners(groepen) en burgerinitiatieven. in 2010 groeide de Stadspartij uit tot de tweede partij van Zutphen. Deze groei bewees dat veel inwoners een andere politiek wensen, waarin meer rekening werd gehouden met de belangen dichtbij huis. De gemeenteraad moet dan ook, vinden wij, in de eerste plaats een raad van en voor de lokale bevolking zijn.

In 2014 zijn wij fris van start gegaan met een enthousiaste nieuwe fractie. Onze oud-fractievoorzitter en voormalig wethouder Hans la Rose geniet van zijn welverdiende pensioen en heeft de fakkel over gedragen aan onze jonge fractievoorzitter ­en nieuwe Stadspartij-gezicht, Dorien Bogerd. Zij wordt ondersteund door de nieuwe raadsleden Hans Boersbroek, Gerard Pelgrim en forumlid Kees van Toor.