Moties en vragen

17-05-2018 Schriftelijke vragen Beleid parttime ondernemerschap
16-04-2018 Motie Behoud Buddy to Buddy
19-03-2018 Schriftelijke vragen BMC en bestemmingsplan deel 3(nog geen antwoord bekend)
12-03-2018 Motie Haalbaarheidsonderzoek kabels onder de grond!
(mede ingediend: aangenomen 12-03-2018)
12-03-2018 Motie van afkeuring bij Herziene begroting Het Plein
(mede ingediend: aangenomen 12-03-2018)
12-02-2018 Motie Paulus Potterstraat goed op weg
(mede ingediend: staat geagendeerd voor 9-4-2018)
29-01-2018 Motie Tegemoetkoming kosten evenementen-organisatoren
(mede ingediend: aangenomen 12-02-2018)
23-01-2018 Schriftelijke vragen Witte bruggetje Kerkpad Warnsveld
(Antwoord Witte bruggetje Kerkpad Warnsveld)
15-01-2018 Motie Statiegeldalliantie
(mede ingediend: aangenomen 12-02-2018)
15-01-2018 Motie Behoud kinderboerderij de Schouw
(mede ingediend: aangenomen 12-02-2018)
18-12-2017 Motie Vliegroutes Lelystad Airport
(initiatiefnemer: aangenomen 18-12-2017)
04-12-2017 Motie Aanvulling AB met twee externe deskundigen
(mede ingediend: geagendeerd voor 15-01-2018)
04-12-2017 Motie Ontmanteling Het Plein door externe deskundige
(mede ingediend: geagendeerd voor 15-01-2018)
20-11-2017 Motie Ruimte voor WALHALLab
(mede ingediend: aangenomen 20-11-2017)
06-11-2017 Amendement Blauwboek
(mede ingediend: verworpen 06-11-2017)
19-06-2017 Motie Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
(initiatiefnemer: aangehouden op 11-9 na toezegging wethouder Sueters dat de gemeente op korte termijn met een voorstel komt)
19-06-2017 Motie Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
(initiatiefnemer: wacht op agendering in januari)
19-06-2017 Motie Aanscherping inhoud Voorjaarsnota 2017
(initiatiefnemer: aangenomen 23-06-2017)
22-05-2017 Schriftelijke vragen St. Cultuur en erfgoed & Incidentele cultuursubsidie
(Antwoord St. Cultuur en erfgoed & Incidentele cultuursubsidie + overzicht verstrekte cultuursubsidies 2017)
10-04-2017 Motie Blauwboek – voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen
(initiatiefnemer: aangenomen 22-05-2017)
10-04-2017 Amendement Aanscherpen Randvoorwaarden Masterplan Onderwijshuisvesting
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2017)

10-04-2017 Amendement Energieneutraal bouwen Masterplan Onderwijshuisvesting
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2017)
10-04-2017 Amendement Vierde scenario voor Baudartius in Masterplan Onderwijshuisvesting
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2017)

27-03-2017 Schriftelijke vragen Voortgang vestiging BMC op Fort de Pol
(Antwoord Voortgang vestiging BMC op Fort de Pol)
19-12-2016 Motie Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
(initiatiefnemer: verworpen 08-05-2017)
07-11-2016 Motie Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA
(initiatiefnemer: verworpen 19-12-2016)
24-10-2016 Motie een duurzame toekomst voor De Kaardebol
(initiatiefnemer: ingetrokken na toezegging college)
26-09-2016 Motie Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij ’s Gravenhof
(mede ingediend: wordt behandeld in raad op 07-11-2016)
13-09-2016 Schriftelijke vragen Bomenkap N348
(Antwoord Bomenkap N346 – twee verschillende antwoordbrieven ontvangen, op herhaalde verzoeken om één antwoord geen reactie ontvangen)
22-08-2016 Schriftelijke vragen Heffing van reclamebelasting industrieterreinen
(Antwoord Heffing van reclamebelasting industrieterreinen)
04-07-2016 Amendement Windenergie
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2016)
20-06-2016 Motie Oplossing voor de voedselbank
(mede ingediend: ingetrokken na toezegging college dat gezocht wordt naar een oplossing, zie brief)
20-06-2016 Motie Actief tegengaan oplaten ballonnen
(mede ingediend: aangenomen 20-06-2016)
17-06-2016 Motie Meer focus op onderwijs
(initiatiefnemer: aangenomen 17-06-2016)
17-06-2016 Motie Acquisitie bedrijven voor Zutphen
(initiatiefnemer: verworpen 17-06-2016)
17-06-2016 Motie Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
(initiatiefnemer: aangehouden in afwachting van voorstel college)
17-06-2016 Motie Actualisatie masterplan de Mars
(mede ingediend: aangenomen 17-06-2016)
17-06-2016 Amendement Versterken woonklimaat
(initiatiefnemer: aangenomen 17-06-2016)
17-06-2016 Amendement Zutphen als poort naar de Achterhoek
(initiatiefnemer: verworpen 17-06-2016)
09-05-2016 Motie Duurzaamheidsparagraaf
(mede ingediend: aangenomen 20-06-2016)
03-05-2016  Schriftelijke vragen (gedeeltelijk) behoud arbeidsinkomsten uitkeringsgerechtigden
(Antwoord (deel 1) Behoud arbeidsinkomsten arbeidsgerechtigden)
14-03-2016  Motie Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering!
(mede ingediend: aangenomen 11-04-2016)

15-02-2016  Motie Maatwerk voor vluchtelingen; nieuw talent voor Nederland
(mede ingediend: aangenomen 11-04-2016)
15-02-2016  Motie Energieneutraal bouwen; ‘NulopdeMeter’
(initiatiefnemer: aangenomen 11-04-2016)
08-02-2016  Schriftelijke vragen Uitvoering nieuwe Wet natuurbescherming
(Antwoord Nieuwe Wet natuurbescherming)
28-01-2016  Schriftelijke vragen Vergunning BMC en bestemmingsplan Fort de Pol
(Antwoord BMC en Fort de Pol)
22-01-2016  Schriftelijke vragen Atelier 3D en De Kaardebol
(Antwoord Atelier 3D en De Kaardebol)
02-11-2015 Motie Aangepaste regelgeving afsteken van consumentenvuurwerk
(initiatiefnemer: verworpen 30-11-2017)
21-09-2015 Motie Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. VVE
mede ingediend: aangenomen 21-09-205)
07-09-2015 Motie Zorg rond voorgenomen besluit van de Raad van de Rechtspraak
(mede ingediend: aangenomen 07-09-2015)
19-06-2015 Motie Start begrotingsopbouw met de gemeente als netwerkorganisatie
(mede ingediend: aangenomen 19-06-2015)
19-06-2015 Motie Energieneutraal bouwen
(initiatiefnemer: aangehouden 19-06-2015)
19-06-2015 Motie Verbeterplan interne beheersomgeving
(mede ingediend: aangenomen 29-06-2015)
19-06-2015 Motie Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur
(mede ingediend: aangenomen 05-10-2015)
19-06-2015 Motie De biologische markt een herkenbaar gezicht in/van Zutphen
(initiatiefnemer: ingetrokken 07-09-2015 na bijeenkomsten met marktkooplui waaruit bleek dat de wens niet haalbaar was.
19-06-2015 Motie Vernieuwde blik op de Hanzehof
(initiatiefnemer: ingetrokken 30-11-2015 na beschikbaar komen van plan van aanpak van de Hanzehof
15-06-2015 Motie Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
(initiatiefnemer: aangehouden – wordt meegenomen in uitwerking plan Poort van Zuid)
23-03-2015 Motie Behoud bomen provinciaalse weg (herzien)
(initiatiefnemer: ingetrokken 12-09-2016 en vervangen door schriftelijke vragen)
09-03-2015 Motie Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp
(mede ingediend: aangenomen 09-03-2015)
16-12-2014 Motie Betere blik op ’s Gravenhof
(mede ingediend: ingetrokken 20-04-2015, wordt meegenomen in uitwerking plan Poort van Zuid)
15-12-2014 Motie Ontwikkel een USP van formaat
(mede ingediend: ingetrokken 20-04-2014)
15-12-2014 Motie Dekking tekort ’s Gravenhof variant
(mede ingediend: ingetrokken 24-10-2014)
15-12-2014 Motie Spoed nota verbonden partijen
(mede ingediend: ingetrokken 09-03-2014 na gereed komen van nota verbonden partijen)
01-12-2014 Motie Cultureel ondernemerschap museum cluster
(mede ingediend: aangenomen 16-12-2014)
17-11-2014 Motie Aanbieden stageplekken bij aanbesteding
(initiatiefnemer: ingetrokken 30-11-2015, stageplekken zijn opgenomen in aanbestedingsbeleid)
17-11-2014 Motie Taalschakelklas moet blijven
(mede ingediend: aangenomen 15-12-2014)
17-10-1014 Schriftelijke vragen Strategische koers Alliander
(Antwoorden Schriftelijke vragen Strategische koers Alliander)
16-10-2014 Schriftelijke vragen vertrek Alliander
(Antwoorden Schriftelijke vragen vertrek Alliander)
14-10-2014 Schriftelijke vragen Kwaliteit en impact AZC
(Antwoorden Schriftelijke vragen Kwaliteit en impact AZC)
06-10-2014 Het recht om de gemeente uit te dagen (right to challenge)
(mede ingediend: aangenomen 13-10-2014)
01-10-2014 Schriftelijke vragen bescherming IJsbout perenboom aan de Looër Enkweg
(Antwoorden Schriftelijke vragen bescherming IJsbout perenboom aan de Looër Enkweg)
22-09-2014 Schriftelijke vragen Terugval huidig inwoneraantal Zutphen
(Antwoorden Schriftelijke vragen Terugval huidig inwoneraantal Zutphen)
22-09-2014 Schriftelijke vragen Herbestrating op diverse plekken in Zutphen
(Antwoorden Schriftelijke vragen Herbestrating op diverse plekken in Zutphen)
08-07-2014 
Motie Borgen publieke verantwoording bij regionalisering-aanbesteden
(mede ingediend: aangenomen 08-07-2014)
03-07-2014 Motie Aanvalsplan laaggeletterdheid de wereld uit in Zutphen
(mede ingediend: aangenomen 08-07-2014)
19-05-2014 Motie Zutphen, aandacht voor ambacht
(initiatiefnemer: aangenomen 23-06-2014)
22-04-2014 Motie Persoonsgebonden budget
(initiatiefnemer: aangenomen 13-10-2014)
10-03-2014 Motie Bomen op particuliere kavels beter beschermen
(mede ingediend: ingetrokken 22-04-2014 na toezegging wethouder te onderzoeken hoe dit in beleid op te nemen)