Moties en vragen

20-11-2017 Motie Ruimte voor WALHALLab
(mede ingediend: aangenomen 20-11-2017)
06-11-2017 Amendement Blauwboek
(mede ingediend: verworpen 06-11-2017)
19-06-2017 Motie Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
(initiatiefnemer: aangehouden op 11-9 na toezegging wethouder Sueters dat de gemeente op korte termijn met een voorstel komt)
19-06-2017 Motie Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
(initiatiefnemer: wacht op agendering in januari)
19-06-2017 Motie Aanscherping inhoud Voorjaarsnota 2017
(initiatiefnemer: aangenomen 23-06-2017)
22-05-2017 Schriftelijke vragen St. Cultuur en erfgoed & Incidentele cultuursubsidie
(Antwoord St. Cultuur en erfgoed & Incidentele cultuursubsidie)
10-04-2017 Motie Blauwboek – voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen
(initiatiefnemer: aangenomen 22-05-2017)
10-04-2017 Amendement Aanscherpen Randvoorwaarden Masterplan Onderwijshuisvesting
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2017)

10-04-2017 Amendement Energieneutraal bouwen Masterplan Onderwijshuisvesting
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2017)
10-04-2017 Amendement Vierde scenario voor Baudartius in Masterplan Onderwijshuisvesting
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2017)

27-03-2017 Schriftelijke vragen Voortgang vestiging BMC op Fort de Pol
(Antwoord Voortgang vestiging BMC op Fort de Pol)
19-12-2016 Motie Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
(initiatiefnemer: verworpen 08-05-2017)
07-11-2016 Motie Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA
(initiatiefnemer: verworpen 19-12-2016)
24-10-2016 Motie een duurzame toekomst voor De Kaardebol
(initiatiefnemer: ingetrokken na toezegging college)
26-09-2016 Motie Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij ’s Gravenhof
(mede ingediend: wordt behandeld in raad op 07-11-2016)
13-09-2016 Schriftelijke vragen Bomenkap N348
(Antwoord Bomenkap N346 – twee verschillende antwoordbrieven ontvangen, op herhaalde verzoeken om één antwoord geen reactie ontvangen)
22-08-2016 Schriftelijke vragen Heffing van reclamebelasting industrieterreinen
(Antwoord Heffing van reclamebelasting industrieterreinen)
04-07-2016 Amendement Windenergie
(initiatiefnemer: verworpen 04-07-2016)
20-06-2016 Motie Oplossing voor de voedselbank
(mede ingediend: ingetrokken na toezegging college dat gezocht wordt naar een oplossing, zie brief)
20-06-2016 Motie Actief tegengaan oplaten ballonnen
(mede ingediend: aangenomen 20-06-2016)
17-06-2016 Motie Meer focus op onderwijs
(initiatiefnemer: aangenomen 17-06-2016)
17-06-2016 Motie Acquisitie bedrijven voor Zutphen
(initiatiefnemer: verworpen 17-06-2016)
17-06-2016 Motie Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
(initiatiefnemer: aangehouden in afwachting van voorstel college)
17-06-2016 Motie Actualisatie masterplan de Mars
(mede ingediend: aangenomen 17-06-2016)
17-06-2016 Amendement Versterken woonklimaat
(initiatiefnemer: aangenomen 17-06-2016)
17-06-2016 Amendement Zutphen als poort naar de Achterhoek
(initiatiefnemer: verworpen 17-06-2016)
09-05-2016 Motie Duurzaamheidsparagraaf
(mede ingediend: aangenomen 20-06-2016)
03-05-2016  Schriftelijke vragen (gedeeltelijk) behoud arbeidsinkomsten uitkeringsgerechtigden
(Antwoord (deel 1) Behoud arbeidsinkomsten arbeidsgerechtigden)
14-03-2016  Motie Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering!
(mede ingediend: aangenomen 11-04-2016)

15-02-2016  Motie Maatwerk voor vluchtelingen; nieuw talent voor Nederland
(mede ingediend: aangenomen 11-04-2016)
15-02-2016  Motie Energieneutraal bouwen; ‘NulopdeMeter’
(initiatiefnemer: aangenomen 11-04-2016)
08-02-2016  Schriftelijke vragen Uitvoering nieuwe Wet natuurbescherming
(Antwoord Nieuwe Wet natuurbescherming)
28-01-2016  Schriftelijke vragen Vergunning BMC en bestemmingsplan Fort de Pol
(Antwoord BMC en Fort de Pol)
22-01-2016  Schriftelijke vragen Atelier 3D en De Kaardebol
(Antwoord Atelier 3D en De Kaardebol)
15-05-2015 Motie Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
(initiatiefnemer: aangehouden – wordt meegenomen in uitwerking plan Poort van Zuid)