Motie aangenomen: Maatwerk voor vluchtelingen

Mede ingediend door de Stadspartij, is de motie “maatwerk voor vluchtelingen” op 11 april j.l. door de raad aangenomen.
Vele van de Syrische vluchtelingen zijn middelbaar tot hoog opgeleid, een deel van hen zal met gezin ook in onze stad komen wonen. Hun toekomstige kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn echter door regelgeving noodgedwongen beperkt, waar juist zij waarde toe zouden kunnen voegen. Wij vinden het belangrijk dat met name ook getalenteerde goed opgeleide vluchtelingen, de juiste ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk in onze stad en regio aan de slag kunnen gaan. Hiervoor is omscholing- met tijdelijk uitstel van sollicitatieplicht – niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. De Stadspartij is samen met PVDA, CDA en ChristenUnie mede indiener van deze door D66 geïnitieerde motie. motie maatwerk vluchtelingen