Mogelijke erfgoedwaarde Marshuisjes bevestigd!

Waar het college en meerdere Zutphense partijen, met uitzondering van Stadspartij, SP en Bewust ZW, niets zien in de cultuur historische waarde van het tuindorp straatje op de Mars, liet niemand minder dan Peter Nijhof – industrieel erfgoed deskundige – deze week weten dat er wel degelijk sprake is van een unieke situatie. “Uniek voor Zutphen en uniek in Nederland” aldus de man die geldt als een autoriteit op het gebied van Nederlands industrieel erfgoed.
Nijhof heeft als publicist, bestuurder en adviseur baanbrekend werk verricht voor de aandacht en bescherming van industrieel erfgoed in Nederland en daarbuiten. Tot eind vorig jaar was hij werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Nijhof is (co-)auteur van meer dan dertig boeken over industrieel erfgoed. Vorig jaar werd hij daartoe beloond als ridder in de orde van Oranje Nassau.
In een mailwisseling tussen de Stadspartij en bouwhistoricus dhr. Maarten de Graad (die een onafhankelijk rapport voor ons maakte) bevestigt dhr. Nijhof, zoals hij schrijft ‘dan wel vanaf afstand bekeken’ de bevindingen uit het rapport, notitie cultuurhistorische waarde woningen de Mars
In eerdere fora lieten zowel wethouder Sueters als wethouder Bosch weten, dat er van mogelijk cultuur historische waarde geen enkele sprake is, zonder daar een gedegen onderbouwde inhoudelijke motivatie aan toe te kunnen voegen.
In onze motie, ter behandeling in de raad van 8 mei a.s., dragen wij het college op om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de cultuur historische waarde, alsmede de kosten voor het behoud van het desbetreffende stukje grond met daarop de 18 huisjes in kaart te brengen.