Jongerenonderscheiding Zutphen, jaarlijks een feit!

Geen uitreiking jongeren/meander onderscheiding Zutphen 2016? Wij waren, samen met de fractie GroenLinks, dan ook hoogst verbaasd dat er tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie, geen jongeren onderscheiding kon worden uitgedeeld. Heeft Zutphen dan geen jongeren die er toe doen? Natuurlijk heeft Zutphen die wel, maar dan moet je ze wel opzoeken, namens de gemeente een inspanning leveren. Er zijn jongeren zat die er toen doen en zich inzetten! Bovendien, meerdere namen ter nominatie waren zelfs aangeleverd maar kwamen niet door ‘de keuring’? Wie legt die lat en op welke hoogte? Tijdens het vragenkwartiertje in de raad moest wethouder Withagen dan ook toegeven dat e.e.a. niet zo goed was verlopen. De Stadspartij rekent dan ook op de beloofde beterschap, dat vanaf nu ieder jaar jongeren die er toe doen in het zonnetje worden gezet. En daar hoef je wat ons betreft geen levensredder voor te zijn, er zijn zat jongeren die zich inzetten voor hun sportclub, vereniging of anderszins. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn voor een gemeente, zolang je de inspanning maar levert die jongeren op te zoeken in plaats van je laten bedienen met informatie door derden. Jongeren doen er wel degelijk toe in Zutphen – en die onderscheiding gaat wat ons betreft gewoon ieder jaar ook toegekend worden!