Herijking toegang Sociaal Domein te prematuur

Tot op zekere hoogte kunnen we het college volgen waar het gaat om een betere samenwerking en afstemming van processen, maar het lijkt alsof deze visie een noodsprong is om de ontstane situatie bij Het Plein een goede draai te geven in plaats van dat het doordachte oplossingen geeft die tot verbetering leiden van eerder gesignaleerde knelpunten. Lees verder…