Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

Handelsverdragen worden in eerste instantie tussen landen gesloten om de handel te vergemakkelijken. Hier hebben wij niets op tegen. Nederland is immers afhankelijk van import en export om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. De zorgen die wij via de motie Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA willen overbrengen hebben met name betrekking op twee nadelige effecten die de verdragen kunnen hebben: het verlagen van de standaarden voor onder andere dieren, werknemers en onze gezondheid en op het invoeren van een investeringsgeschillensysteem naast onze huidige rechtspraak.
Deze handelsverdragen streven namelijk geen kwaliteit na, maar kwantiteit. Alles staat in het teken van wereldwijde markttoegang en het vergroten van winsten, in plaats van het voorop stellen van het publieke en algemene belang. Met de voorgenomen afspraak om wet- en regelgeving te dereguleren en harmoniseren kan dit als gevolg hebben dat deelnemende landen niet hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Nederland. Dit kan met name effect hebben op onze opgebouwde normen voor cultuur, milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid, gezondheid, consumentenbescherming en werknemersrechten.
Een tweede groot punt van zorg is dat de verdragen een alternatief rechtssysteem voorstaan. Of dit nu is via ISDS of ICS; er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor bedrijven om enorme schadeclaims in te dienen bij een nationale overheid op het moment dat zij vinden dat hun winstpositie wordt aangetast. Bij bilaterale verdragen die al bestaan is geconstateerd dat overheden terughoudend worden met nieuw beleid en druk kunnen gaan uitoefenen op lokale overheden om hun beleid aan te passen. Al met al betekent dit een ondermijning van onze democratie.

Tot slot nogmaals de boodschap van de motie: wij zijn niet tegen internationale handel, maar tegen de nadelige effecten van deze verdragen en de impact die het ook op Zutphen kan hebben. Daarom willen wij gezamenlijk onze zorgen uitspreken en de partijen die gaan over besluitvorming hier aandacht voor te vragen. Na ondertekening door Nederland is het overbrengen van onze zorgen zinloos, dus vandaar nu deze oproep.