Geen vuurwerkvrije zones Zutphen, hoe nu verder?

Het niet of nauwelijks kunnen handhaven, was voor het college en alle overige partijen de verklaring voor het niet willen steunen van onze motie “vuurwerkvrije zones”. En alhoewel sommige college partijen in de wandelgangen aangaven eigenlijk best wel voor een totaal verbod op afsteken van vuurwerk te zijn (hetgeen ons zelfs nog een stap te ver) durfde geen enkele partij -inclusief de partij van het landelijk “vuurwerk overlast meldpunt” Groen Links –  zich de spreekwoordelijke vingers te branden door zich openlijk uit te spreken als medestander. Dit laatste is zeer bijzonder te noemen, immers de Groen Links collega’s in Deventer pleiten voor eenzelfde regulering als de Stadspartij Zutphen-Warnsveld voorstelt. Wij leggen ons dan ook niet bij neer bij dit resultaat. Ondertussen kent Nederland 44 gemeenten waar vuurwerkvrije zones al wel zijn ingevoerd. Wat ons betreft dus een kwestie geduld en tijd.

Het niet kunnen handhaven mag geen excuus zijn om dan maar niet de maatschappelijke discussie met elkaar te gaan. Bovendien,  Zutphen kent heel veel regelgeving die niet te handhaven is, maar deze leidt er tenminste wel toe dat de burgers elkaar erop aan durven te spreken. Of het gaat om het aanlijnen van de hond of het dumpen van afval op straat, de burger spreekt elkaar hierop aan, sociale handhaving welke geen geld hoeft te kosten, het grootste punt van zorg bij de lokale VVD.

Waarom dus bijvoorbeeld geen opruimplicht t.a.v. de  vuurwerkrotzooi voor de diverse deuren en op stoepen, welke vaak weken lang blijft liggen? Het instellen van een opruimplicht is niets meer of minder dan een toevoeging op al bestaande regelgeving dat je geen afval op straat gooit. Dergelijke opruimplicht stelt de burger tenminste in staat zijn/haar buren aan te spreken om op nieuwjaarsdag even samen de boel op te ruimen. Het college verschuilt zich helaas achter het niet kunnen handhaven excuus en acht het voldoende dat de actie “pak een zak” volstaat. Kinderen krijgen per zak ingeleverd afval 50 cent, met het risico op een afgerukte vinger indien ze toch nog dat ene rotje zonder lont aansteken wat tussen het afval bleek te zitten.

Wat bleek nog meer uit de antwoorden van het college? De gemeente is wel degelijk bevoegd om een gebiedsverbod in te stellen, maar dan moet de burger zich wel melden indien er sprake is van zware overlast. Het is maar even dat u het weet. En ook al zijn er bij de gemeente geen klachten binnengekomen, die overlast is er! Bijvoorbeeld bij woongroepen met meervoudig complex gehandicapten, maar ook andere instellingen denkend aan de kwetsbare ouderen in onze samenleving. Verder zijn ook de dieren in stadsparken, dierenweiden, kinderboerderijen dit jaar weer vogelvrij en kan er naar harte lust geknald worden, ook in de buurt van deze kwetsbare groep.

Wat kunnen we er samen aan doen? De Stadspartij wil graag alle klachten verzamelen en met name daar waar sprake is van die zware overlast, deze samen met de gedupeerden indienen teneinde alsnog daar waar nodig te komen tot vuurwerkvrije zones. Dit kan middels een bericht via onze contact pagina op deze site. De komende weken zullen we verder actie voeren middels een lokale campagne en deze ook in het nieuwe jaar voortzetten richting het college.