Helaas, geen vuurwerkvrije zones in Zutphen en Warnsveld…

vuurwerk

44 Nederlandse gemeenten doen al mee, maar de Zutphense raad ziet deelname vooralsnog niet zitten.
De gemeente zal geen vuurwerkvrije zones aanwijzen voor oudjaarsdag. De Stadspartij had eerder een motie ingediend om vuurwerkvrije zones te creëren rondom verblijfplaatsen voor kwetsbare groepen (zoals meervoudig complex gehandicapten, kwetsbare ouderen, maar ook dieren). Ook werd in de motie een ‘opruimplicht’ van het vuurwerk genoemd. Hoe nu verder is de vraag? Ook al lijkt de oplossing ver weg, het begin (de discussie) is er en dient te worden voortgezet. lees hier verder