Experimenteren met de bijstand in Zutphen? Graag, maar dan wel voor iedereen en nu meteen!

bijstandAfgelopen maandag hebben wij,  Stadspartij (alsmede D66 om eigen redenen) geen steun verleend ter support van een (door meerderheid gedragen) motie van Groen Links Zutphen. Een motie welke oproept een proef te starten / mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar meer flexibiliteit/regelgeving in de bijstand. Kosten 150.000 euro voor de gemeente Zutphen! Niet dat wij tegen onderzoek zijn overigens. Maar, de Stadspartij is tegen dit onderzoek om de simpele reden dat er slechts uitgegaan wordt van 50 deelnemers over een periode van maar liefst twee jaar, waar het aantal bijstandsgerechtigden in Zutphen momenteel 1500 bedraagt.  Dit betekent dat een grote groep (1450) twee jaar lang wordt buitengesloten, waar de nood tot meer flexibiliteit qua regelgeving nu echt urgent is en top prioriteit zou moeten zijn voor gemeente Zutphen en Het Plein. lees hier verder