Experimenteren met Zutphen in de bijstand?

bijstandAfgelopen maandag hebben wij,  Stadspartij (alsmede D66 om eigen redenen) geen steun verleend ter support van een (door meerderheid gedragen) motie van Groen Links Zutphen. Een motie welke oproept een proef te starten / mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar meer flexibiliteit/regelgeving in de bijstand. Kosten 150.000 euro voor de gemeente Zutphen!

Niet dat wij tegen onderzoek zijn overigens. Maar, de Stadspartij is tegen dit onderzoek om de simpele reden dat er slechts uitgegaan wordt van 50 deelnemers over een periode van maar liefst twee jaar, waar het aantal bijstandsgerechtigden in Zutphen momenteel 1500 bedraagt.  Dit betekent dat een grote groep (1450) twee jaar lang wordt buitengesloten, waar de nood tot meer flexibiliteit qua regelgeving nu echt urgent is en top prioriteit zou moeten zijn voor gemeente Zutphen en Het Plein.

Twee jaar lang experimenteren, waar het in feite wat ons betreft nu al duidelijk is (daartoe hebben diverse lokale partijen, personen, organisaties al input geleverd) aan welke knoppen het Plein samen met gemeente dient te gaan draaien en wel op korte termijn! Of het nu een ZZP’er betreft – of een alleenstaande moeder met twee kinderen in de bijstand, deze sneller kans te bieden zich te blijven ontwikkelen, mee te doen binnen onze maatschappij dan wel of niet betaald, vrijwillig of een studie volgend. Daartoe is er al heel veel veldwerk gedaan en zijn er inmiddels praktijkvoorbeelden genoeg  die aantonen waar het in Zutphen niet goed gaat -of beter zou kunnen gaan. Dit alles, zeker gezien de ruimte welke Het Plein en de gemeente Zutphen nu al heeft om hier verbetering in aan te brengen qua regelgeving en proces, is wat ons betref nu op de korte termijn top prioriteit.

De nood in Zutphen is ontzettend hoog. Nu nog eens een onderzoek starten en nog eens twee jaar wachten o.b.v.  een experiment, waarvan we in feite nu de uitslag al weten waar mensen met een bijstandsuitkering,  in relatie tot regelgeving van het Plein op stuklopen en op achterstand komen, is de reden voor de Stadspartij geweest om niet in te stemmen met desbetreffende motie.

De nood is hoog en de nood is nu. Daarom wat ons betreft geen extra twee jaren durend experiment wat ook nog eens een hoop geld kost, waar we juist nu op basis van de ervaring en informatie welke wij nu al samen hebben, snel aan de slag zouden moeten gaan.