Eerste negen kandidaten Stadspartij bekend

Het bestuur van Stadspartij Zutphen-Warnsveld maakt haar eerste negen kandidaten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De eerste negen worden als één gepresenteerd omdat zij ook als team ervoor gaan.
Het bestuur is ervan overtuigd dat Stadspartij Zutphen-Warnsveld met dit team een sterke inbreng zal hebben in de gemeenteraad en het er alles aan zal doen om Zutphen en Warnsveld mooier, sterker en beter te maken. Het team is in staat vanuit verschillende invalshoeken en met een open, kritische blik te kijken en oplossingen te  bieden. Bij het samenstellen van de lijst heeft de kiescommissie gezocht naar een juiste balans tussen meer ‘outgoing’ communicatieve krachten en dossier(ver)kenners. Daarnaast is specifiek gezocht naar samenwerkingskwaliteiten. De leden van de Stadspartij deelden die opvattingen in overgrote meerderheid en spraken hun vertrouwen uit in deze lijst tijdens de ledenvergadering van 29 november jongstleden.
Lijsttrekker Hans Boersbroek: “Dit voelt echt als een enorme eer om richting verkiezingen 2018 het boegbeeld voor deze mooie partij te mogen zijn. Er staat een geweldig nieuw team Stadspartij klaar om trots op te mogen zijn. Samen vormen we één team op weg naar een groene, duurzame toekomst.” Zo wil Gerard Pelgrim zich inzetten om samen met onderwijs en ondernemers innovatie tot motor van een duurzame economie te maken en heeft Meike Wesselink de wens om de culturele instellingen dichter naar elkaar toe te laten bewegen. Kees van Toor gelooft dat een energieneutrale wereld prima in Zutphen kan beginnen en Berry Vink wil een constructieve, frisse bijdrage leveren aan een transparante politiek. Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft er het vertrouwen in voldoende in huis te hebben om voor zes zetels te gaan en is ervan overtuigd dit inhoudelijk te kunnen waarmaken.
Huidige fractievoorzitter Dorien Bogerd is te vinden op plaats zes op de lijst. “Na de verbindersrol van afgelopen jaren wil ik als praktische idealist de komende periode meer met concrete, groene en duurzame projecten aan de slag, maar zal ik me blijven inzetten voor de partij.”
Kandidaat Mirjam van Ast wil verbinding creëren tussen stad en partij, tussen groepen en individuen, met name in situaties waar dat opeens nodig blijkt. De missie van Adelijne Martin is om de natuur een stem te geven. Mariëtte Hehakaya gelooft in Zutphen als mooie en culturele stad aan de IJssel en wil zich inzetten om dat te kunnen blijven waarborgen. “Met respect voor het natuurlijk evenwicht, ook in haar directe achterland.”
De volledige lijst is binnenkort op deze website te vinden.

  1. Hans Boersbroek
  2. Gerard Pelgrim
  3. Meike Wesselink
  4. Kees van Toor
  5. Berry Vink
  6. Dorien Bogerd
  7. Mirjam van Ast
  8. Mariëtte Hehakaya
  9. Adelijne Martin