Duurzame economie in Zutphen

afbeelding-wereldeconomieIs duurzame economie mogelijk? En zo ja, hoe kunnen we dat toepassen in Zutphen? Op dinsdagavond 27 september organiseert de Stadspartij vanaf 19:30 uur een bijeenkomst in het Volkshuis. Pepijn van de Vorst geeft inzicht in de uitgangspunten van de blauwe economie van Gunter Pauli. Daarna onderzoeken we aan de hand van concrete voorbeelden wat deze manier van werken voor Zutphen kan betekenen. Er wordt een bijdrage gevraagd volgens het principe waardebepaling achteraf (richtlijn € 10,-). Aanmelden kan via fractiestpzw@gmail.com

Blauwe economie
Daar waar groene economie vooral gericht is op onze energievoorziening en biologisch afbreekbare producten, gaan circulaire economie en blauwe economie een stap verder. Blauwe economie gaat uit van systeemdenken en mogelijkheden die er zijn, maar die we niet eerder zagen. Geïnspireerd door de natuur waar geen afval bestaat, maar dat wat in het ene proces als bijproduct ontstaat door een ander organisme of organisatie wordt gebruikt als voeding. Kijkend vanuit het perspectief van materiaalstromen, op een zodanige manier dat meerdere cycli van toegevoegde waarde gecreëerd kunnen worden. Zodat economische groei mogelijk is zonder milieuvervuiling en zonder de aarde leeg te roven.

Voor (potentiële) ondernemers en belangstellenden
Deze avond biedt een eerste kennismaking met een stroming in het land van duurzaamheid die heel expliciet oog heeft voor business cases en waardecreatie, inleidend inzicht in het concept van de multiple cashflows en ‘proeven’ aan wat het voor ondernemers betekent om meer vanuit materiaalstromen en systemen te gaan denken in plaats van alleen bezig te zijn met hun eigen afgebakende primaire proces. Met een andere bril naar onze werkelijkheid kijken kan best lastig zijn, maar is tegelijkertijd leuk en inspirerend is en het geeft energie hier samen mee bezig te zijn.

Pepijn van de Vorst
Pepijn is een ICT-er die in 2013 gegrepen en geïnspireerd is door de ideeën achter blauwe economie. In de zomer van 2014 volgde hij de blue economy summer school in Hongarije, om zich de basis beginselen van blauwe economie eigen te maken. Zijn doel is zijn ervaring met het succesvol uitvoeren van ICT projecten toe te passen in projecten op het gebied van blauwe economie. En uiteindelijk fulltime met blauwe economie bezig te zijn.

Stadspartij richt zich op economie
De Stadspartij heeft als belangrijke pijlers cultuur en natuur. Maar de laatste jaren staan deze sterk onder druk door het huidige economische model dat zijn houdbaarheidsdatum bereikt heeft. Ook in de gemeente Zutphen hebben we te maken met bezuinigingen, minder werkgelegenheid, meer leegstand en een hoog aantal uitkeringsgerechtigden. Vandaar dat we ons – samen met de rest van de raad – de komende tijd focussen op de sociaal-economische agenda. Daarbij brengen we graag onderwerpen voor het voetlicht die passen bij het eigenzinnige, lokaal gewortelde en toekomstgerichte karakter van onze partij. De blauwe economie is daar een goed voorbeeld van.