De boer op met de Stadspartij

door: Hans Boersbroek

Of ik, na een redelijk felle discussie over moderne melkveehouderij op sociale media, überhaupt nog wel eens recentelijk bij een boerenbedrijf op bezoek was geweest? Zij sloeg daarmee de spijker op de kop, want inderdaad dit was minstens 30 jaar geleden. Zij en ik, die samen op een boeren lagere school in Leesten (toen gemeente Warnsveld en nu Zutphen) opgroeiden. “volgens mij was jij destijds vrijwel de enige klasgenoot die niet van een boerenbedrijf afkomstig was ?’ stelde zij (ondertussen geen boerin geworden maar carrière bij de grootste voormalig boerenleenbank) en wederom had zij een punt.

Ik had de wereld min of meer omgezworven en kwam bij terugkomst terecht in de lokale Zutphense politiek, waar het boerenleven in het Zutphense buitengebied, de boer die ploegde voort, ondertussen zijn gang is gegaan. Hoogste tijd voor ons ‘stadsmensen’, de lokale Stadspartij Zutphen-Warnsveld, de boer maar eens op te gaan in ons mooie groene buitengebied, waarbij de gehele  fractie uiteraard uitermate enthousiast om deze mooie lente dag mee naar buiten te gaan.

Ik ben er vroeger opgegroeid op het boeren plattelandsgebied Leesten/Warken, maar wat is er heden ten dage gaande? Regelgeving vanuit Brussel, Europees landbouw beleid, er is heel veel veranderd. Op de boerderij van Kapper/Lammers wordt onze fractie verwelkomd in de koeienstal met een kop koffie en boerencake, alwaar ook melkveehouder en lokaal LTO voorzitter Herman Maalderink uit buurtschap Warken aanwezig is.

Terwijl wij in gesprek zijn over landbouwzaken en hoe dit zich verhoudt tot lokaal beleid, laten de koeien achter ons zich gewillig uit zichzelf richting melkrobot geleiden, om na de melkbeurt de stal weer te mogen verlaten om richting de groene buiten weide te gaan. Bijzonder ook te zien hoe moeder koeien en kalveren, o.k. dan wel gescheiden van elkaar, totdat de kalveren pinken zijn en ook tot melkkoeien groeien, bij elkaar in 1 stal staan met zicht op elkaar. Het lijkt één grote tevreden koeien familie en zo voelt het ook tussen de dieren. Niks geen productie stress, boer en natuur gaan hier hun gang. Dan wel anders dan vroeger maar wellicht ook nog eens beter dan vroeger, als we praten over mestoverschotten, verduurzaming, antibiotica beleid en nog heel veel meer.

Het bedrijf van Kapper/Lammers is een gemengd bedrijf. Slechts 60 melkkoeien en daarnaast akkerbouw, van tarwe, hennep tot groente. Hij heeft ook nog eens een catering bedrijf en alsof dat nog niet genoeg is, kunnen wandelaars en fietsers er in de zomer op het boerenterras ook terecht voor boeren ijs. Ondertussen doet Herman Maalderink vanuit zijn vakgebied (hij runt een intensieve melkveehouderij en is voorzitter LTO) een boekje open over waar zij in de sector al dan niet mee van doen hebben. Wat mij opvalt is de enorme gedrevenheid van beide boeren, de enorme kennis welke zij bezitten samen. Bijvoorbeeld dat de gewenste ‘weidegang’ iets van vroeger was, het kennis lek qua onderwijs weer moet worden hersteld, omdat o.a. de maatschappij de weidegang verlangt. Respect onzerzijds, de boer is niet alleen boer, maar ook natuurkundige, scheikundige moet verstand hebben van ICT en wat al dan niet meer.

Dit brengt hen op het grootste lokale vraagstuk, de dringende behoefte aan glasvezel in het buitengebied van Zutphen. Dit is echt een noodzakelijke, zelfs de koeien communiceren via chips aan hun oren zo leren wij. Glasvezel is echt broodnodig, niet alleen voor de boeren zo leren wij, maar ook voor de nieuwkomers in het buitengebied, die vanuit eigen huis buitenaf een bedrijf starten,  echter het verouderde ISDN lijntje wat er ligt voldoet niet aan de eisen van de moderne tijd. Hier is echt sprake van urgentie waar het gaat om transitie buitengebied.

We krijgen een aantal goede tips mee, over hoe de gemeente het buitengebied alvast kan voorbereiden op niet alleen glasvezel, maar ook alvast een voorsprong kan nemen om samen met bedrijven zich voor te bereiden op het verwijderen van / de grote asbest sanering. Mooi ook te vernemen van LTO man Herman Maalderink, hoe goed de ca. 20 grote boerenbedrijven in het Zutphense buitengebied samenwerken, elkaar kennen en samenwerken aan verduurzaming. Van bescherming van weidevogels tot mestproblematiek, van groene omgeving beheer tot elektrisch neutraal boeren middels zonnepanelen.

De conclusie van de Stadspartij, wij mogen trots zijn op onze lokale boeren en we kunnen nog het nodige van hen leren. Prettig te vernemen is wel dat ze tevreden zij over lokaal gemeentelijk beleid, de contacten met gemeente en medewerkers. Al met al is het dus goed boeren in Zutphen, waarbij we nog wat mooie groene duurzame stappen kunnen zetten met elkaar.