Contact

Samen praten over onze omgeving en toekomst, staan voor wat wij belangrijk vinden, doen we met zijn allen. Want de Stadspartij? Dat ben jij!

Lidmaatschap
Iedereen vanaf 16 jaar die de standpunten van de partij onderschrijft (zie partijprogramma) en in Zutphen of Warnsveld woont kan lid worden. Voor minimaal € 20,= per kalenderjaar (€ 10,= bij een jeugdabonnement, een extra vrijwillige bijdrage is altijd welkom) is het mogelijk de Stadspartij te ondersteunen en nauw betrokken te zijn bij wat er op beleidsmatig gebied in de gemeente gebeurt.
Eens per vier jaar maken we samen het verkiezingsprogramma met de speerpunten voor de komende bestuursperiode, maar ook tussendoor zijn er regelmatig (leden)bijeenkomsten om actuele onderwerpen te bespreken en acties om aandacht voor bepaalde situaties te vragen.
Wil je lid worden? Mail ons dan je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer aan info(@)stadspartijzutphen.nl* (Ben je jonger dan 25 jaar en wil je gebruik maken van het jeugdabonnement, vermeld dan ook je geboortedatum.) Wij nodigen je uit voor een gesprek om wederzijds kennis te maken, vragen te beantwoorden en te besluiten of een lidmaatschap passend is.

Contact met onze fractie
Op de maandagavond, eens per 14 dagen, komt de fractie bijeen. Wij stellen ieders inbreng zeer op prijs. Dat kan door een bericht te mailen naar fractiestpzw(@)gmail.com*. Ook kan je rechtstreeks contact opnemen met één van de raads- of forumleden. Zie hiervoor de betreffende pagina’s onder ‘de Stadspartij’.

Vragen/opmerkingen
Ook niet-leden mogen ons altijd benaderen met vragen, opmerkingen en suggesties! Laat het de fractie weten via fractiestpzw(@)gmail.com* of het verenigingsbestuur via info(@)stadspartijzutphen.nl*

Postadres
Stadspartij Zutphen-Warnsveld
Tadamasingel 44
7201 EN Zutphen

*i.v.m. spam robots staat het @ teken in onze mailadressen tussen ( ) vermeld