Blauwboek

blauwboekDe Stadspartij, GroenLinks en Partij van de Arbeid vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier kunnen zijn. De drie partijen hebben daar zelf ideeën over, maar vragen ook het publiek, bedrijven en organisaties om suggesties aan te dragen.
In Zutphen en Warnsveld kun je het water niet missen: de rivieren IJssel en Berkel, vijvers, grachten, sloten en laken in het buitengebied. Deze wateren zijn belangrijk om droge voeten te houden. Maar zeker ook voor de natuur en de beleving. En hier kan wel wat verbeterd worden. GroenLinks, Partij van de Arbeid en Stadspartij denken onder meer aan: een aangepast maaibeheer voor groenere oevers, inrichting van leefplekken voor kikkers, vissen, vlinders en insecten, meer plekken om te verpozen langs de oevers en het bevaarbaar maken van de Vispoortgracht voor fluisterboten.
Alle ideeën voor de inrichting van de oevers worden verzameld in een Blauwboek. Het Blauwboek wordt aangeboden aan gemeente, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe (voor het gebied ten westen van de IJssel) en Rijkswaterstaat (voor de IJssel). Deze instanties zijn verantwoordelijk voor het beheer van onze wateren. De partijen realiseren zich dat niet alle ideeën in één keer kunnen worden uitgevoerd. Maar door ideeën te leveren, hopen zij op een positieve manier bij te dragen aan de leefbaarheid en de verbondenheid met het water in deze gemeente.
Uw eigen ideeën kunt u nog in september aanleveren via het emailadres jaapmeijerzutphen@gmail.com. Het liefst gepaard met toelichting, een kleine uitwerking en een aanduiding van de locatie.