Blauwboek met 86 ideeën nu definitief

De fracties van Stadspartij, GroenLinks en PvdA willen graag dat de rivieren, laken, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener, mooier en functioneler worden. Samen met inwoners en organisaties zijn maar liefst 86 ideeën en voorstellen verzameld in het Blauwboek.
Het zijn voorstellen over het beheer, de inrichting, de beleving en het opwekken van energie. Opvallend is daarbij de grote betrokkenheid en het enthousiasme om zelf een steentje bij te dragen in de uitvoering.
Deze prachtige opbrengst gaan wij extra onder de aandacht brengen van de gemeente Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel; de twee belangrijkste partners waar het gaat om het beheer van het oppervlaktewater en haar oevers. Bij de gemeente gaan we het gesprek aan via een ingediende motie waarin het college gevraagd wordt samen met het waterschap en inwoners de ideeën (waar mogelijk) verder uit te werken. Ook benoemen we expliciet een aantal ideeën die door meerdere mensen ingebracht zijn of anderszins een breed draagvlak hebben.
Voor de uitwerking van een aantal ideeën zijn al gesprekken of initiatieven gaande en wij hopen dat er nog meer mooie suggesties uitgevoerd gaan worden. Met ieders inbreng – waaronder die van u – maken we samen onze gemeente steeds groener en aantrekkelijker!