Biomassa, geen oplossing maar ontbossing!

Daarom roepen wij Stadspartij Zutphen-Warnsveld iedereen op voor een NEE tegen het geplande BMC! Afgelopen week hebben wij voor de tweede maal schriftelijke vragen ingediend. De Stadspartij, lijkt vooralsnog de enige Zutphense partij in de raad die tegenstander is, waar alle andere partijen klaarblijkelijk de oren laten hangen naar het geschetste sprookje genaamd ‘biomassa centrale Zutphen’. Wij hebben meer dan grote vraagtekens t.a.v deze BMC. De geplande koers zoals deze door het Zutphense college van B&W is ingezet en gevoerd, inclusief rechtszaken om deze ‘luchtballon firma’ van mogelijk malafide investeerder zonder geld binnen onze gemeente te faciliteren, getuigt van een groot gebrek aan inzicht, realiteitszin, zeker nu blijkt dat geplande ondernemer, mogelijk niet eens ten goede trouw blijkt om afspraken met Zutphen na te komen. Hierbij onze schriftelijke vragen aan het college. schriftelijke vragen BMC2