redactie

Motie behoud Buddy to Buddy Zutphen

Het voortbestaan van het succesvolle vrijwilligersinitiatief kwam onlangs in gevaar, nadat het college besloot de subsidie vanaf 2020 stop te zetten. Daardoor dreigt ook het Oranjefonds af te haken als financier. Het college ziet de waarde van het project, maar vindt het vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente niet verantwoord de subsidieperiode te verlengen. Lees verder…

Vragen over duurzaamheidsgehalte Biomassacentrale

Langdurige stilte rondom de Biomassacentrale Zutphen en nieuwe ontwikkelingen zijn voor de Stadspartij aanleiding om het college van B&W vragen te stellen. Naast informatie over de huidige stand van zaken wil fractievoorzitter Dorien Bogerd weten waarom er nog steeds geen bestemmingplan is voor Fort de Pol, een afspraak over de realisatietermijn ontbreekt en ook lijkt het draagvlak binnen de Zutphense politiek veranderd. Lees verder…

Uw stem is groen waard, kies 21 maart! Stadspartij Zutphen – Warnsveld

Als lokale onafhankelijke groene partij bestaan we ruim 28 jaar. Sindsdien leveren wij sinds jaar en dag een constructieve en stabiele bijdrage aan het lokale gemeentebestuur. Onze  passie gaat uit naar kleinschaligheid en duurzaamheid, waarbij we ook de grote issues niet schuwen. Werkgelegenheid, de zorg in onze omgeving en voor elkaar binnen het sociale domein, de energietransitie en samenwerken aan stad en dorp voor de toekomst.  Partij voor cultuur, historische stad, toekomst en natuur is waar we in het kort voor staan binnen een sociale leefomgeving. Op deze website treft u ons speerpuntenprogramma aan voor de komende periode. Daar aan vast hangt ons verkiezingsprogramma en handvest 2014-2018 waar we ook de komende periode achter blijven staan. Wij hopen 21 maart op uw stem te mogen rekenen. Heeft u vragen aan ons? Stel ze dan gerust via ons contact formulier of onze sociale media en wij nemen z.s.m. contact met u op.
Namens ons vernieuwde Stadspartij team hier op de foto, u kunt op ons rekenen! Onze dank is groot voor uw vertrouwen op 21 maart a.s.

MeetUp Donut Economie

Wil jij ook in een omgeving wonen waar de natuur een stem heeft? Waar een schone en eerlijke manier van wonen, werken en produceren heel gewoon is? Laten we dat dan samen realiseren! We gaan met lokale aanpakkers van gedachten wisselen over hoe we dit in Zutphen/Warnsveld kunnen realiseren. Jouw input is daarbij van groot belang.
Praat ook mee. Donderdag 8 maart 2018 in ’t Pakhuys, Berkelkade 15A. Zaal open vanaf 19:15 uur, begin 19:30 uur, einde 22:30 uur. De entree is gratis, reserveren via Eventbrite op facebook, MeetUpZW@outlook.nl of 06-55347006.

Uitnodiging film Before the Flood

Stadspartij Zutphen-Warnsveld nodigt je uit voor de docu-film ‘Before the Flood’ op zaterdag 10 februari om 14:00 uur bij Luxor Theater, Houtmarkt 64.
Leonardo DiCaprio reisde drie jaar lang over de hele wereld om de gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken en te bespreken. Zo spreekt hij o.a. met de Paus, president Barack Obama, wetenschappers en burgers. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. De entree is gratis, reserveren via MeetUpZW@outlook.nl of 06-55347006. Zaal open vanaf 13:30 uur, einde 16:30 uur.

 

Een stichting voor de huishoudelijke hulp

Twee-en-een-half jaar geleden stelden we de uitgangspunten voor een vernieuwde huishoudelijke hulp vast met meer toe-komstperspectief voor alphahulpen, een wijkgerichte aanpak en een betere kwaliteit van zorg voor de cliënten. Nu stelt het college nogmaals een stichting voor als organisatie-vorm die onze doelen het beste dient. Terecht? Wij denken van wel. Lees verder…

Vertrouwd gezicht Stadspartij nieuw in gemeenteraad

De fractie van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld krijgt tijdelijke versterking van Meike Wesselink. Zij vervangt Hans Boersbroek gedurende zijn ziekteverlof. Fractievoorzitter Dorien Bogerd: ‘’Wij zijn erg blij middels deze vervanging weer een bekend gezicht in ons midden te hebben en bovendien iemand die op de hoogte is van veel dossiers.”
Meike Wesselink was eerder al forumlid, maar… Lees verder…

Herijking toegang Sociaal Domein te prematuur

Tot op zekere hoogte kunnen we het college volgen waar het gaat om een betere samenwerking en afstemming van processen, maar het lijkt alsof deze visie een noodsprong is om de ontstane situatie bij Het Plein een goede draai te geven in plaats van dat het doordachte oplossingen geeft die tot verbetering leiden van eerder gesignaleerde knelpunten. Lees verder…

Programmabegroting 2018-2022

Op 23 oktober en 6 november spraken we in de gemeenteraad over de programmabegroting 2018-2022 die goede elementen bevat en tevens zorgen baart vanwege de financiële situatie. De Stadspartij heeft hier bewust geen nieuwe moties ingediend, maar opgeroepen tot het uitvoeren van eerder aangenomen moties over onderwijs, vestigingsfaciliteiten voor ondernemers en aandacht gevraagd voor groene infrastructuur op de Mars en budget voor het Blauwboek. Lees verder…

Ontwikkeling industrieterrein De Mars 2.0

Ontwikkeling industrieterrein de Mars en hoe verder? Vanavond waren vanuit onze fractie Dorien Bogerd en Hans Boersbroek aanwezig bij de forum bijeenkomst over de Mars. Deze bijeenkomst werd op een bijzondere locatie gehouden, in het pand van Duco Avis veilingen (een nieuwe ondernemer op de Mars). Al vaker heeft de Stadspartij de wens geopperd tot meer verbinding tussen raad en ondernemers. Vanavond was een goede eerste start. Lees hier verder voor het volledige verslag en onze standpunten

Op weg naar een veiliger binnenstad, camera’s of niet?

Het was vanavond een redelijk goed bezochte bijeenkomst, de forum special in de Burgerzaal over veiligheid -en veilig uitgaan in Zutphen.

Volgens voorlichter Anton Jansen van het Regionaal Platform Veilig Ondernemen is er geen toename van het geweld in Zutphen en lopen we vergeleken met Doetinchem en Winterswijk ‘in de pas’. “Als we de incidenten van de afgelopen jaren met elkaar vergelijken, is Zutphen niet onveiliger geworden. Echter, omdat het veel in de (sociale) media terug komt, wordt het gevoel van onveiligheid wel aangewakkerd.”

lees hier verder voor het volledige verslag en ons standpunt

Warnsveld krijgt eigen krachtstroomvoorziening voor evenementen

Met de komst van een eigen stroomvoorziening wordt het voor de organisatoren van o.a. de Koningsdag en de Dorpsfeesten een stuk gemakkelijker, goedkoper en vooral ook schoner om een evenement te organiseren. De Oranje vereniging kampt al jaren met een stroomprobleem omdat er geen openbare voorziening voor is. Stroom ‘lenen’ bij de buren t/m het plaatsen van dure vervuilende dieselaggregaten was de enige oplossing. ‘Waarom is er in Zutphen wel van alles op dit gebied mogelijk maar in Warnsveld niet?’ lees verder…

Meebouwen aan Zutphen/Warnsveld? Doen!

De Stadspartij zoekt betrokken mensen die willen meebouwen aan een aantrekkelijk Zutphen en Warnsveld.
De Stadspartij wil graag meer mensen betrekken bij het behoud van een groene en sociale leefomgeving, aandacht voor cultuur en historie en werken aan een duurzame toekomst.
Ligt je hart bij deze onderwerpen, dan zijn we op zoek naar jou! Lees verder…

 

Stadspartij wil samenleving betrekken bij Voorjaarsgesprek 2018

Afgelopen raadsperiode is op diverse informele en formele momenten door meerdere partijen aangegeven dat zij meer in contact wil staan met de samenleving. Het Voorjaarsgesprek leent zich daar goed voor, maar helaas komt deze wens om de samenleving meer te betrekken bij de raad onvoldoende of zelfs niet uit de verf. Lees verder…

Stroom en water voor evenementen Warnsveld

Al jaren kijken ze met een schuin oog naar wat er allemaal wel mogelijk is in de Zutphense binnenstad maar niet in het oude Dorp. Ook hier organiseren ze graag evenementen, sterker nog sinds de Oranje Vereniging Warnsveld nieuw leven in is geblazen, is er naast de bestaande evenementen nu ook weer een heus dorpsfeest. Een grote wens van de organisatoren in Warnsveld is…  Lees verder… 

Voorlopig geen Biomassacentrale Zutphen!

Vooralsnog staat de bouw van de omstreden Biomassacentrale in de ijskast en wat ons betreft blijft dat zo. Na eerdere antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen, welke helaas weinig soelaas boden, zijn wij zelf maar op onderzoek uit gegaan. O.a. het effect op omringende natuur en milieu maken dat de Raad van State voorlopig een streep heeft gezet door het verzoek van de ondernemer om snelle afhandeling. Ondertussen zijn zelfs de Haagse partijen… Lees verder…

Voorjaarsnota overleg 2017

Een aantrekkelijke binnenkomst bij de Mars over het Twentekanaal met nieuwe bomenlanen, duidelijke bewegwijzering en sanering waar nodig… Dit idee en vele anderen zouden we terug willen zien in het voorstel van het college die nu slechts enkele pagina’s telt zonder enige inhoud. Reden voor ons om een motie in te dienen. Lees verder…