Zutphen Stadspromotie nu eindelijk toch echt van start?

stadspromotieHet heeft enige tijd geduurd, er is tussentijds behoorlijk wat spreekwoordelijk water door de IJssel gevloeid, teneinde dan uiteindelijk toch een helder antwoord te krijgen van de verantwoordelijk wethouder dhr. Bosch en de nieuwe stichting Stadspromotie,  op de wat ons betreft toch wel eenvoudige vragen: “wat gaan we doen, wie gaat dat doen, hoe gaan we dat doen, wat gaat dit kosten en levert dat op”? Deze verhelderende vragen lagen er al sinds najaar 2015, maar het duurde helaas (eerder fora voorafgaande)  tot laatste raadavond 14 maart, om hier uiteindelijk helderheid over te krijgen. En dat is wat ons betreft toch wel echt een gemiste kans voor de organisatie – maar ook de wethouder, waar een goed -en duidelijk helder verhaal, op basis van de uiteindelijke subsidie toekenning  in feite eind 2015 al afgerond had kunnen zijn. Deze nieuwe club alvast eerder van start had kunnen gaan. Maar goed, nu dus met vertraging maar dat lag wat ons betreft niet aan de raad die nog vele vragen hadden,  welke wat ons betreft eerder pro-actief beantwoord hadden kunnen worden. Wij wensen de nieuwe stichting stadspromotie Zutphen nu dan ook heel veel voorspoed en vooral succes!

Een goede nieuwe stadspromotie is wat ons Stadspartij betreft echt keihard nodig, maar we hebben ook genoeg voorbeelden -en initiatieven uit het verleden gezien die niet zo goed uit pakten. Reden voor ons om extra scherp te zijn, maar ook voor diverse andere partijen om  kritisch te zijn, zeker gezien de extra 100.000 euro door de Stichting gevraagd. Bovendien, ook het bedrijfsleven (binnenstad en industrieterreinen) dragen naast de gemeente fors bij aan deze club, waardoor de verwachtingen dus extra hooggespannen zijn en wij hun belangen (die van de ondernemers) dan ook graag gewaarborgd zien.

Wat gaan ze doen? Dat staat verwoord in een best wel duur marketingplan,  wat uit gaat van o.a. een ‘beste scenario ad. 700.000 euro’ hetgeen onhaalbaar. De nieuwe club mag van start met 3 ton vanuit gemeente en bedrijfsleven en die werkzaamheden, focus welke uiteindelijk is aanbracht op basis van de beschikbare middelen,  zullen wij dan ook kritisch gaan volgen. Kritisch o.a. omdat het college besloten heeft bepaalde taken uit te gaan besteden aan derden, in deze dus een lokale marktpartij, waar o.a. salarissen vanuit de subsidie betaald gaan worden, teneinde onze mooi stad op de kaart te gaan zetten. En dat is dus wel degelijk een nieuw experiment, hetgeen een hoop vertrouwen vraagt maar ook om kritisch volgen en om verantwoording te vragen van deze partij, hetgeen wij dan ook zullen blijven doen.

De Stadspartij is kritisch maar in ieder geval blij met het feit dat er nu een club aan de slag gaat met de promotie van onze mooie stad. Maar dat neemt niet weg daar waar het gaan om het aantrekken van nieuwe bedrijven, ondernemers, dit wat ons betreft een totaal andere tak van sport is dan het toeristisch op de kaart zetten van Zutphen. Zoals een VVV functie runnen, een aantrekkelijke promotie opzetten en evenementen coördinatie zoals de huidige organisatie nu mee aan de slag kan gaan en wil. . Er blijft wat ons betreft een gemeentelijke taak, o.a. om in het verlengde van de ontwikkelingen en vernieuwing industrie terrein de Mars, zelf aan het stuur te blijven /  expertise in te huren om juist die bedrijvigheid te benaderen, welke goed voor onze stad. Los van de ambitie een duurzame maak -en of clean-tech stad te willen zijn (hetgeen wij ook ambiëren) , ook te durven voorsorteren op andersoortige werkgelegenheid, hetgeen in antwoord op de grote aantallen werklozen,  dus als gemeente ook zelf op jacht te gaan naar die Gelderse bedrijven of van elders -en hen hier een aantrekkelijk ondernemers/vestigingsklimaat te bieden. E.e.a. graag in samenhang/samenwerking met de nieuwe ‘taskforce werk’ en natuurlijk ook met de nieuwe stichting Stadspromotie Zutphen!