ANBI

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft een door de belastingdienst vastgestelde status van algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Een ANBI heeft belastingvoordelen. De vereniging hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen en iemand die geld doneert aan de vereniging mag dit bedrag onder de aftrekpost ‘giften’ opgeven bij de inkomstenbelasting.
Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl

Algemene gegevens
De Stadspartij Zutphen-Warnsveld is gevestigd in de gemeente Zutphen.
Op de pagina contact staan ons postadres en mailadressen.
KVK-nummer: 40104113
BTW-nummer: niet van toepassing i.v.m. BTW-vrijstelling
RSIN-nummer: 816187307
Bankrekening: NL40 INGB 0000 0285 94
Opgericht: 18 december 1989

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie vertegenwoordigers die uit en door de leden gekozen worden. Per 1 januari 2019 zijn dat:
voorzitter – Gerrit Voortman
secretaris – Dorien Bogerd
penningmeester – Mirjam van Ast
onofficieel lid – Adelijne Martin

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel langs democratische weg invloed uit te oefenen op- en deel te nemen aan besluitvorming van het openbaar bestuur in Zutphen.
De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politieke programma dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld.

Financiële verantwoording
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Zowel de raads- als forumleden ontvangen een vergoeding volgens het landelijke ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’. Een beperkt deel daarvan dragen zij af ten behoeve van de partijkas.